Spolupráce s minerály, krystalové mřížky a krystaloterapie

Krystalové mřížky

V této myšlenkové mapě jsou minerály roztříděné podle jejich struktury, která určuje, jaké jsou jejich účinky a schpnosti. Zde je 6. typů krystalických struktur, v přiloženém souboru jsou jednotlivé minerály. Tento seznam je skvělým pomocníkem hlavně při tvorbě krystalových mřížek.

  1. Minerály vyhledávající nové možnosti –  šesterečná matice – velká skupina minerálů má šestihrannou vnitřní strukturu. Jsou to velmi mocné minerály, které svými účinky zajišťují úspěch nových projektů, pomáhají nám vyhledávat nové příležitosti. Jsou to ti nejlepší spojenci do nových začátků, odhalují nám věci z nových úhlů pohledu a ukazují nám neprozkoumané cesty. Když hledáme  něco nového – vztah, zaměstnání, příležitost, dům, inspiraci, schopnosti, talenty…, volíme minerály z této skupiny, které nám svými vlastnostmi pomáhají zaměřit svou pozornost směrem, ve kterém tyto nové věci nacházíme.
  2. Minerály vylepšující stávající vlastnosti či možnosti – krychlová matice – v této skupině jsou zařazeny minerály, které mají schopnost posílit to, co se nám už líbí, osvědčilo se nám to a my tuto vlastnost, stav či schopnost chceme ještě vylepšit a navýšit. Minerály z této skupiny volíme pokaždé, když naším záměrem navýšení energie, abychom dosáhli žádoucí změny a zlepšení situace.
  3. Minerály chránící to, čeho si ceníme – jednoklonná matice – tato skupina je plná mocných a silných minerálů, které jsou často využívány jako osobní talismany. Chrání nás před ztrátou, zraněním, ochraňují pozici, jakou jsme získali a která ladí s naší cestou duše. Mohou chránit naše fyzické zdraví, psychickou pohodu, naše blízké, náš majetek a pomáhají nás udržet v bezpečí. Mohou nás dokonce chránit před nežádoucími vzorci chování a pochybnostmi o své duchovní cestě.
  4. Minerály rozpouštějící nežádoucí stav či vlastnosti (které máme či prožíváme) – kosočtverečná matice – s těmito minerály spolupracujeme, když se chceme zbavit fyzické bolesti, nemocí a zranění. Pomáhají rozpouštět mentální či duševní problémy, s jejich pomocí se rychleji zotavíme při léčení růstových emocí (strach, vina, lítost…), pomáhají nám nadzvednout pomyslnou deku, pod kterou nás schovávají tyto neharmonické emoce a skrze kterou často nejsme schopni zahlédnout světlo na konci tunelu. Volíme tyto minerály kdykoliv se chceme dostat z nepříjemné situace (urychlují léčení naší duše).
  5. Minerály chránící nás před něčím, co nechceme (a ani tuto vlastnost, energii či stav neprožíváme) – trojklonná matice – stručně a jednoduše, tato skupina minerálů jsou velicí ochránci, mocné talismany, které nás chrání od všeho zlého a my je volíme jako účinné blokátory. Mohou nás chránit před zlomeným srdcem, nemocemi, válkou, nehodami, fantazii se meze nekladou. Zajišťují nám bezpečný chráněný prostor, ve kterém se budeme cítit jako v bavlnce.
  6. Minerály přitahující žádoucí vlastnosti a možnosti – čtverečná matice – tyto minerály mají silnou přitažlivost, pokud se v naší blízkosti nachází něco, po čem toužíme, tyto minerály to do našeho života přitáhnou. Mají ovšem malý akční radius, takže současně s nimi doporučujeme používat i minerály z první skupiny, které nové možnosti přímo vyhledávají.

TŘÍDĚNÍ MINERÁLŮ DLE STRUKTURY