Jak se rodí krystaly

Jak se rodí krystaly

Když jsem se lety poprvé dostala ke knize, ve které se psalo o vědomí minerální říše, tedy o tom, že každý kámen je vědomá bytost, jejíž tělo je zde na Zemi miliony let, nedokázala jsem si představit, jaké to je být bytostí, jejíž tělo je tvořeno minerály. Mé pochopení bylo omezeno vnímáním času čistě lineárním způsobem. Představovala jsem si takový život, být uvězněna v těle, které se nemůže pohybovat, musí jen tak ležet, v lepším případě na povrchu, v horším někde hluboko v zemi. A čas plyne…

Ve skutečnosti jsem byla já uvězněna limity své mysli. Vědomí našich minerálních přátel není pevně ukotvené do těla a čas vnímají zcela jiným způsobem, protože jejich vědomí nese mnohem vyšší vibrace. Dokud je krystal (či minerál) uvnitř naší matky Země, je svým vědomím přítomen častěji na jiném místě. A jen v případě, že se někdo s krystalem (krystaly) uvnitř Země spojí, jeho vědomí vklouzne do minerálního těla a začne spolupráce vědomí krystalu a lidských bytostí. Pokud se krystal dostane na povrch, jeho vědomí se do něj „vtělí“ na (pro nás dlouhý) čas. Ale opět, ve věčné přítomnosti čas neexistuje.

Cesta z nitra naší Země na povrch je proces, který lze přirovnat trochu nadneseně k porodu. Je mnoho způsobů, jakými se krystaly získávají.

  • Tím nejjemnějším je jejich postupný výstup na povrch, pomocí eroze či geologických změn v zemském podloží. Na břehu jezer či moří je možné nalézat různé druhy minerálů a může se klidně stát, že při procházce v lese najdete krásný horský křišťál, nebo při rytí záhonů narazíte na amethystovou drůzu (třeba v podkrkonoší). Pokud žijete v jižních Čechách, můžou se u Vás na zahradě nalézat třeba vzácné a velmi ceněné vltavíny.
  • Další možností je záměrná těžba minerálů, kdy se v ostatních horninách hledají žíly, které obsahují třeba zlato, křišťály apod. Toto dobývání krystalů je pro kameny více náročný způsob jejich zrození, často jsou při něm poškozeny, ale ony ví, co je čeká. Vše má svůj smysl.

Nebudu do detailů rozepisovat těžbu krystalů, ale spíš přejdu k tomu, jaké formy či konfigurace mohou mít. Upozorňuju, že nejsem mineraolog, zaměřuji se na metafyzické vlastnosti minerálů, proto je můj popis značně zjednodušený. Většina krystalů roste na mřížce z jiného minerálů. Například křišťály (forma křemene)  mohou vyrůstat z mřížky, kterou tvoří třeba pískovec, nebo i samotný křemen. Existují ale i krystaly křišťálu, které rostou samostatně, z takzvaného semínka. Tyto krystaly pak mají hrot na obou koncích a umí díky své struktuře úžasně zaměřovat energii. Jak tu světelnou, kterou zesilují, když jimi prochází, tak tu naší, pokud s nimi spolupracujeme. Krystaly, které rostou na mřížce, vytváří takzvané drůzy, nebo také clustery. V takovéto drůze je mnoho jednotlivých krystalů, které rostou jeden přes druhý nebo i stejným směrem. Drůza je ve světě krystalů něco jako rodina. Každý z členů má jinou energii, jiné zaměření a jiné schopnosti, ale společně tvoří  celek.

Pokud máte doma takovou drůzu či cluster, máte hotový poklad. Energie těchto krystalů je velmi silná, má široký záběr, a když s touto rodinou krystalů budete spolupracovat, jejich různorodost může pokrýt všechny Vaše potřeby. Je to, jako když si vezmete stavební firmu, ve které je mnoho různě zaměřených odborníků, od projektantů po uklízečky. Pokud tento cluster budete chtít zapojit třeba to krystalové mřížky, či naprogramovat svým záměrem samotný (sám o sobě je mřížkou), využijte jeho schopnosti podpořit skupinovou dynamiku. Takže pokud chcete podpořit energii celé skupiny, například rodiny, pracovního kolektivu, svého workshopu či kurzu, spojte se s clusterem.

Jen pro upřesnění, většina krystalů křišťálu (ale i jiných) byla původně součástí clusteru, spíše výjimečně máte doma křišťál, který vyrostl sám, z takzvaného semínka.  Pokud ale máte doma jen jeden jediný křišťálek, nic to nemění na jeho síle, protože na rozdíl od nás lidí, minerály jsou sice samostatné jednotky, ale přesto si zachovávají maximální úroveň propojení. Jeden malý krystal Vás spojí se silou všech ostatních krystalů. Pro spolupráci s nimi tedy nemusíte mít dům plný kamenů, stačí jeden jediný.