Pravda nebo mýtus? – Skutečně minerály účinkují?

Pravda nebo mýtus?  – Skutečně minerály účinkují?

S otázkou, zda minerály skutečně mají nějaké účinky, tedy kromě těch estetických se setkávám velmi často. U jednoho typu lidí nejde ani tak o otázku, zda fungují, jako spíš o naprostou nedůvěru. Já osobně vnímám tři druhy přístupů k síle minerálů:

  1. Nedůvěra – ať již z nedostatku informací, nebo prostě z principu jsou někteří lidé přesvědčeni, že minerály nemají žádnou léčivou moc, ať už nad fyzickým tělem, nebo i pro naši duši. A vlastně mají pravdu. Kdo má své srdce zamčené na tisíc zámků, žádné léčivé vibrace nemůže vnímat a přijmout.
  2. Nezájem – některým lidem je to prostě jedno. Klidně na krku nosí šperk z minerálů, ale neřeší, jaké má účinky, je jim s ním prostě dobře, líbí se jim a hotovo. Tito lidé jsou více otevřeni účinkům minerálů, takže i když si to neuvědomují, jejich šperk je ovlivňuje a k dalšímu kroku mají jen kousek.
  3. Důvěra – nebo spíše jistota. Třetí skupina prostě ví, že jim minerály svými vibracemi pomáhají, jsou rádi obklopeni minerály a krystaly. Ať již „jen“ věříte, nebo cítíte neochvějnou jistotu, vy jste ti, kteří s krystaly a minerály plně spolupracují.

Účinky minerálů však v dnešní době již nejsou žádným nepodloženým mýtem či šarlatánstvím. I když vědci ještě neumí dokázat to, co cítíme my, kteří s minerály komunikujeme, je to jen otázka času. Některé věci však jsou i vědecky vysvětlitelné, takže není potřeba se bát výsměchu těch, kteří jsou skeptičtí. Jsou to oni, kteří nemají čerstvé informace. My se jim za to ale smát rozhodně nebudeme, každý má své tempo vývoje a vše má svůj smysl. Moderní věda již dávno používá schopnosti krystalů v mnoha přístrojích, například křemen v počítačích (a veškeré elektronice), optické vlastnosti krystalů se využívají v laserech, piezoelektrické vlastnosti se využívají například v hodinkách, možností využití je nespočet. Je jen otázkou času, kdy se objeví další a další možnosti využití úžasných vlastností minerálů.

Častým argumentem těch, kteří nedůvěřují, je, že když tedy minerály mají léčivé schopnosti, jak tedy může člověk dostat třeba angínu, když na krku nosí náhrdelník z tyrkysu. Minerály ale nejsou kouzelnou pilulkou, kterou spolkneme a jsme krásní, zdraví, mladí a bohatí. Minerály pomohou tomu, kdo na sobě začne pracovat. Ale neudělají práci za něj. Spolupracovat s krystaly a minerály je stejné, jako když hromadu dřeva na topení zpracujeme cirkulárkou. Samozřejmě můžeme udělat práci sami, jen ruční pilou. Anebo si můžeme najít jiného spolupracovníka, který nám bude vyhovovat víc, třeba řetězovou pilu (například esenciální oleje, bylinky, mantry…). Anebo taky můžeme spolupracovat se všemi najednou, podle potřeby. Ale vždy to musím být já, kdo se rozhodnu, že tu hromadu dřeva chci zpracovat.

Ale abychom se vrátili k minerálům, minerály díky svojí krystalické struktuře usměrňují a zesilují toky energií. V této myšlenkové mapě jsou roztříděné minerály podle jejich krystalické struktury (mapu postupně aktualizuji).  Vnitřní struktura minerálů je předurčuje k tomu, jakým způsobem vedou energii – vytváří matici, která ovlivňuje procházející energii, a my si díky tomu můžeme lépe vybrat, který minerál je pro naše účely ten nevhodnější. Naštěstí pro nás je typů krystalických struktur jen 6, takže to není nic složitého.

  1. Minerály vyhledávající nové možnosti –  šesterečná matice – velká skupina minerálů má šestihrannou vnitřní strukturu. Jsou to velmi mocné minerály, které svými účinky zajišťují úspěch nových projektů, pomáhají nám vyhledávat nové příležitosti. Jsou to ti nejlepší spojenci do nových začátků, odhalují nám věci z nových úhlů pohledu a ukazují nám neprozkoumané cesty. Když hledáme  něco nového – vztah, zaměstnání, příležitost, dům, inspiraci, schopnosti, talenty…, volíme minerály z této skupiny, které nám svými vlastnostmi pomáhají zaměřit svou pozornost směrem, ve kterém tyto nové věci nacházíme.
  2. Minerály vylepšující stávající vlastnosti či možnosti – krychlová matice – v této skupině jsou zařazeny minerály, které mají schopnost posílit to, co se nám už líbí, osvědčilo se nám to a my tuto vlastnost, stav či schopnost chceme ještě vylepšit a navýšit. Minerály z této skupiny volíme pokaždé, když naším záměrem navýšení energie, abychom dosáhli žádoucí změny a zlepšení situace.
  3. Minerály chránící to, čeho si ceníme – jednoklonná matice – tato skupina je plná mocných a silných minerálů, které jsou často využívány jako osobní talismany. Chrání nás před ztrátou, zraněním, ochraňují pozici, jakou jsme získali a která ladí s naší cestou duše. Mohou chránit naše fyzické zdraví, psychickou pohodu, naše blízké, náš majetek a pomáhají nás udržet v bezpečí. Mohou nás dokonce chránit před nežádoucími vzorci chování a pochybnostmi o své duchovní cestě.
  4. Minerály rozpouštějící nežádoucí stav či vlastnosti (které máme či prožíváme) – kosočtverečná matice – s těmito minerály spolupracujeme, když se chceme zbavit fyzické bolesti, nemocí a zranění. Pomáhají rozpouštět mentální či duševní problémy, s jejich pomocí se rychleji zotavíme při léčení růstových emocí (strach, vina, lítost…), pomáhají nám nadzvednout pomyslnou deku, pod kterou nás schovávají tyto neharmonické emoce a skrze kterou často nejsme schopni zahlédnout světlo na konci tunelu. Volíme tyto minerály kdykoliv se chceme dostat z nepříjemné situace (urychlují léčení naší duše).
  5. Minerály chránící nás před něčím, co nechceme (a ani tuto vlastnost, energii či stav neprožíváme) – trojklonná matice – stručně a jednoduše, tato skupina minerálů jsou velicí ochránci, mocné talismany, které nás chrání od všeho zlého a my je volíme jako účinné blokátory. Mohou nás chránit před zlomeným srdcem, nemocemi, válkou, nehodami, fantazii se meze nekladou. Zajišťují nám bezpečný chráněný prostor, ve kterém se budeme cítit jako v bavlnce.
  6. Minerály přitahující žádoucí vlastnosti a možnosti – čtverečná matice – tyto minerály mají silnou přitažlivost, pokud se v naší blízkosti nachází něco, po čem toužíme, tyto minerály to do našeho života přitáhnou. Mají ovšem malý akční radius, takže současně s nimi doporučujeme používat i minerály z první skupiny, které nové možnosti přímo vyhledávají.

Dalším faktorem, který ovlivňuje působení jednotlivých minerálů je jejich barva. Každá barva má jinou vlnovou délku a frekvenci, takže například červená barva má nejnižší frekvenci a fialová nejvyšší. Pokud se trochu zabýváte barvami, jistě víte, že třeba zelená barva je barvou růstu, zdraví a vitality. Když tedy chcete podpořit své zdraví, bez jakýchkoliv dalších znalostí můžete sáhnout po minerálu zelené barvy, nemůžete tím nic pokazit, spíše naopak. A když následně spojíte to, co víte o barvách s typem krystalické struktury, budete vědět, jaký minerál použít. A to stále mluvíme o racionálním přístupu k minerálům, bez napojení na jejich vědomí skrze svou intuici. Plná vědomá spolupráce je součástí duchovního růstu, proto někteří lidé energii minerálů nevnímají, protože se jí prostě ještě neotevřeli. Tyto schopnosti ale máme všichni, není nikdo vyvolený nebo naopak nepovolaný.

V dnešním článku je sice velice laicky, ale přesto logicky popsáno, na jakém principu fungují minerály. Tedy že jsou zesilovači energií, které jimi procházejí. A protože vše (i my sami) jsme  energií, není možné, aby nás energie minerálů neovlivňovala, pokud se jí otevřeme a nevystavíme si před ní ochrannou bariéru svou nedůvěrou, pýchou anebo strachem.