Spolupráce s minerály, krystalové mřížky a krystaloterapie

Potřebujete uzemnit či povznést?

Potřebujete uzemnit či povznést?

Jen velmi malé procento lidí je funkčně a hladce uzemněno a zároveň otevřeno duchovnímu světu. Téměř každý z nás se potýká s  výkyvy a extrémy, které v různých životních oblastech prožíváme.  Velmi častým jevem je, že lidé inklinující k duchovnímu světu, jsou jen málo propojeni se světem hmotným. A naopak, lidé, kterým se daří být plně propojeni s hmotným světem, bývají uzavřeni světu duchovnímu. Za pomoci minerálů lze najít lepší spojení s oběma světy, ale zde se často objevuje paradox. Takzvaní duchovní lidé touží po ještě větší porci duchovna a naopak, zemití lidé chtějí ještě více vnímat hmotu.

Je vlastně přirozené, že v sobě chceme rozvíjet naše talenty a přirozené sklony, ale pokud chceme být celistvou osobností, je potřeba nezapomínat i na své slabší stránky a ty posilovat. I v tomto nám mohou být velmi nápomocné krystaly. Které to jsou, poznáme velmi snadno. Svou intuicí jsme vedeni k těm kamenům, které jsou pro nás právě teď ty nejvhodnější. Skrze naši intuici nám stále proudí informace od naší duše, stále máme k dispozici vše, co potřebujeme. Jen se díky hodnocení často bráníme tomu, co k nám proudí. Například je pro mě právě teď nejdůležitější silné propojení s hmotou, vždyť i proto tu jsme, abychom si užívali té fyzičnosti a hutnosti tohoto světa. Má intuice mi tedy říká, že ten nevhodnější kámen pro teď je pro mě třeba černý turmalín. Silný ochranný a uzemňující kámen. Jeho uzemňující vibrace mi však mohou být trochu nepříjemné. Ono to propojení s hmotou, které zahrnuje řešení dlouho odkládaných záležitostí (u kterých často doufáme, že samy nějak vyšumí), může být dost náročné. A tak mé ego radí, že turmalín ne, ať sáhnu radši po fialovém fluoritu, vždyť co mi s ním chybí… Ano, s fluoritem je mi báječně. Zesiluje otevření korunní čakry, posiluje a aktivuje funkce třetího oka a jako bonus pomáhá pořádně se zaměřit na to, co chci. Černý turmalín mě však nutí řešit to, proč jsem v některé z životních oblastí obklopena energiemi, které mi škodí. Nevyřeší to za mě, ale ukáže, že něco není v pořádku. Možná i díky tomu, co mi pomůže černý turmalín vidět, budu ale schopná to, co mi otevře spolupráce s fluoritem realizovat v hmotném světě.

Tento příklad ukazuje na to, že je potřeba mít vyrovnané silné i slabší stránky. Je přirozené, že krásný člověk chce být ještě krásnější, rychlý rychlejší a vzdělaný ještě vzdělanějším. Pro svůj celistvý rozvoj je ale potřeba se čas od času (nebo spíše pravidelně) ponořit i do neprobádaných vod své osobnosti a pořádně si na ně posvítit. Nebojte se občas sáhnout i po kameni, který Vás na první pohled nepřitahuje, ale přesto se Vám dostal do cesty. Zeptejte se své intuice, co Vám radí a buďte připraveni přijmout její vedení bez hodnocení, které vede k odmítání toho, co nám není moc příjemné jako něčeho, co rozhodně nemůže být pro nás to pravé.


Related Posts

Život mezi krystaly

Život mezi krystaly

V posledních letech je čím dál víc lidí přímo magicky přitahováno minerály všeho druhu. Mnozí ani neví proč, ale tomuto volání se nebrání. A jistě to znáte ze svého života, postupně se z nás stávají shromažďovači minerálů a krystalů, naše byty, domy i zahrady sdílíme nejen […]

Krystaly a ochrana před elektromagnetickým zářením

Krystaly a ochrana před elektromagnetickým zářením

Elektromagnetické záření se týká každého z nás. Nedá se před ním utéct ani schovat. Lze ho částečně omezit, ale dá se říct, že se v jeho vlnách koupeme všichni nonstop.  Negativní účinky tohoto záření na naše těla jsou známé, naštěstí existuje mnoho způsobů, jak tyto účinky oslabit […]