Potřebujete uzemnit či povznést?

Potřebujete uzemnit či povznést?

Jen velmi malé procento lidí je funkčně a hladce uzemněno a zároveň otevřeno duchovnímu světu. Téměř každý z nás se potýká s  výkyvy a extrémy, které v různých životních oblastech prožíváme.  Velmi častým jevem je, že lidé inklinující k duchovnímu světu, jsou jen málo propojeni se světem hmotným. A naopak, lidé, kterým se daří být plně propojeni s hmotným světem, bývají uzavřeni světu duchovnímu. Za pomoci minerálů lze najít lepší spojení s oběma světy, ale zde se často objevuje paradox. Takzvaní duchovní lidé touží po ještě větší porci duchovna a naopak, zemití lidé chtějí ještě více vnímat hmotu.

Je vlastně přirozené, že v sobě chceme rozvíjet naše talenty a přirozené sklony, ale pokud chceme být celistvou osobností, je potřeba nezapomínat i na své slabší stránky a ty posilovat. I v tomto nám mohou být velmi nápomocné krystaly. Které to jsou, poznáme velmi snadno. Svou intuicí jsme vedeni k těm kamenům, které jsou pro nás právě teď ty nejvhodnější. Skrze naši intuici nám stále proudí informace od naší duše, stále máme k dispozici vše, co potřebujeme. Jen se díky hodnocení často bráníme tomu, co k nám proudí. Například je pro mě právě teď nejdůležitější silné propojení s hmotou, vždyť i proto tu jsme, abychom si užívali té fyzičnosti a hutnosti tohoto světa. Má intuice mi tedy říká, že ten nevhodnější kámen pro teď je pro mě třeba černý turmalín. Silný ochranný a uzemňující kámen. Jeho uzemňující vibrace mi však mohou být trochu nepříjemné. Ono to propojení s hmotou, které zahrnuje řešení dlouho odkládaných záležitostí (u kterých často doufáme, že samy nějak vyšumí), může být dost náročné. A tak mé ego radí, že turmalín ne, ať sáhnu radši po fialovém fluoritu, vždyť co mi s ním chybí… Ano, s fluoritem je mi báječně. Zesiluje otevření korunní čakry, posiluje a aktivuje funkce třetího oka a jako bonus pomáhá pořádně se zaměřit na to, co chci. Černý turmalín mě však nutí řešit to, proč jsem v některé z životních oblastí obklopena energiemi, které mi škodí. Nevyřeší to za mě, ale ukáže, že něco není v pořádku. Možná i díky tomu, co mi pomůže černý turmalín vidět, budu ale schopná to, co mi otevře spolupráce s fluoritem realizovat v hmotném světě.

Tento příklad ukazuje na to, že je potřeba mít vyrovnané silné i slabší stránky. Je přirozené, že krásný člověk chce být ještě krásnější, rychlý rychlejší a vzdělaný ještě vzdělanějším. Pro svůj celistvý rozvoj je ale potřeba se čas od času (nebo spíše pravidelně) ponořit i do neprobádaných vod své osobnosti a pořádně si na ně posvítit. Nebojte se občas sáhnout i po kameni, který Vás na první pohled nepřitahuje, ale přesto se Vám dostal do cesty. Zeptejte se své intuice, co Vám radí a buďte připraveni přijmout její vedení bez hodnocení, které vede k odmítání toho, co nám není moc příjemné jako něčeho, co rozhodně nemůže být pro nás to pravé.


Related Posts

Úskalí neuzemněného života

Úskalí neuzemněného života

Říká se, že jako lidstvo procházíme transformací, přerodem do jiného nastavení a do vyšších vibračních úrovní. To, že tímto procesem procházíme však není o energetických turbulencích a dramatech, které vnímáme čistě ve svém vnitřním světě, ale hlavně o změnách v naší vnější realitě, které jsou […]

Život mezi krystaly

Život mezi krystaly

V posledních letech je čím dál víc lidí přímo magicky přitahováno minerály všeho druhu. Mnozí ani neví proč, ale tomuto volání se nebrání. A jistě to znáte ze svého života, postupně se z nás stávají shromažďovači minerálů a krystalů, naše byty, domy i zahrady sdílíme nejen […]