Křišťál

Křišťál

Ve světě minerálů neexistuje univerzálnější kámen nežli křišťál. Tato jeho známá vlastnost je ale dvousečnou zbraní. Často bývá podceňován, protože kdo je všestranný, nemůže být zároveň odborníkem, nebo snad může? Obecně, bez dalších rozlišování různých konfigurací, kterými křišťály oplývají a které tvoří sami o sobě velikou vědu, můžeme křišťál označit za krystal, který je receptivní i projektivní, tedy energii umí přijmout, ale i vyzařovat. Už jen to značí o mnoha možnostech spolupráce. Když ale přičteme všechny možné konfigurace, máme pod jedním označením kamene mnoho různých druhů krystalů s různými účinky. Před nějakou dobrou jsem o některých konfiguracích již napsala pár vět, ale opakování je matka moudrosti, a tak se k tomuto tématu opět vracím.

Projektivní vlastnosti

Každý křišťál má schopnost vysílat či vyzařovat energii. Můžete jej použít na zesílení svých vlastních myšlenek, na léčení, kdy energie křišťálu rozruší zablokovanou, stagnující energii.  Pokud máte ve své „sbírce“ křišťál typu laserová hůl či generátor (dále v textu najdete popis), můžete jimi zesilovat svou vlastní energii a zhmotňovat své záměry. Zapomeňte na to, že křišťál je krásný, ale „neškodný“ kámen. Je naopak velmi mocný a může být silným spojencem.

Receptivní vlastnosti

Umění přijímat naši energii, kterou nechceme a které se potřebujeme zbavit, je druhou polaritou a důležitou vlastností křišťálů. Je Vám smutno a potřebujete ulevit? Vezměte si na pomoc křišťál, nejlépe s takovou konfigurací, která je k této pomoci nejlépe vybavená, například elestiální křišťál, který umí „pohladit a obejmout“. Anebo když Vás něco bolí a potřebujete ulevit, použijte zlatého léčitele – křišťál s inkluzemi hematitu. Jeho léčivé schopnosti jsou fenomenální, takže i když máte doma jen maličký exemplář, můžete si být jisti jeho schopnostmi.

Konfigurace křišťálů

Jednotlivých konfigurací a jejich kombinací je mnoho (většinou jeden krystal nese více konfigurací), proto v tomto článku jen zběžně popíšu jejich vlastnosti, podrobněji se jim budu věnovat v samostatných článcích.

 • Generátor – má všech 6 fazet (strany na hrotu) stejné velikosti a hrot přesně ve středu (velmi neobvyklá konfigurace). Generátor skvěle zaměřuje energii, je skvělým pomocníkem při práci, kdy je potřeba přesnosti a jasného záměru.
 • Dévický křišťál – uvnitř má praskliny a vzduchové inkluze, které tvoří zastřený vzhled. Velmi častá konfigurace. Tyto křišťály mají schopnost spojit Vás s matkou přírodou a s jejími bytostmi – vílami (živlové bytosti všeho druhu).
 • Empatický křišťál – zlomený, odštípnutý či jinak poškozený křišťál. Toto není klasická konfigurace křišťálu, protože k ní došlo během těžby, přepravy, nebo třeba u Vás doma. Ale je to něco, co křišťálu přidává zvláštní vlastnosti. Empatický křišťál v nás probouzí soucit a lásku. Už jste viděli ulomený křišťál? A co bylo první, co Vám blesklo hlavou? Vsadím se, že chudinka křišťál. Ne, není to chudinka, jen v nás umí probudit soucit.
 • Tabulární křišťál – plochý krystal tohoto křišťál by měl být minimálně o půlku tenčí, než je jeho šířka. Často to jsou dva či více krystaly spojené dohromady. Tento druh křišťálu je skvělý pro komunikaci, doslova kolem sebe rozlévají pochopení, a hlavně touhu chápat.
 • Strážce záznamů – na některé ze svých fazet či na vícero má minimálně jednu značku ve tvaru trojúhelníku. Ačkoliv vypadají tyto značky plasticky, nejsou a prstem je neucítíte. Když je chcete najít, musíte umět správně nastavit úhle, pod kterým na křišťál dopadá světlo. Tato konfigurace je poměrně častá. A pozor, občas tyto značky mizí, či se objevují. Říká se, že strážci záznamů v sobě nesou informace, které jsou určené konkrétní osobě.
 • Okna – křišťály mívají 3 typy oken – do minulosti, budoucnosti a přítomnosti. Tato konfigurace je velmi častá. Fyzickými znaky oken jsou malé čtyřúhelníky (kosočtverce) mezi hlavními fazetami. Tato okna Vás mohou spojit s informacemi z Vaší minulosti či budoucnosti. Okno do přítomnosti já úžasnou schopnost spojit Vás s Vaším vyšším já či třeba světelnými průvodci.
 • Most (vnitřní dítě) – menší krystal protíná (plně či částečně) větší krystal. Tato konfigurace má schopnost spojovat dva světy, může jít o Váš vnitřní svět (vnitřní dítě) a vnější svět, nebo doslova dokáže propojit dva rozdílné světy.
 • Zhmotňovací křišťál – ve velkém krystalu je jeden malý krystal, který se v něm utvořil (neplést s fantomem). Tyto křišťály mají schopnost manifestovat naše záměry s až překvapivou silou.
 • Laserová hůl – u špičky je víc úzká než u základu. Má velmi přesnou, zaměřenou energii, skvělé pro přesnou práci.
 • Dvojče – dva krystaly podobné velikosti, které rostou bok po boku. Tento křišťál Vám může pomoci najít lásku jak s sobě samému (vytvořit pevné spojení se svým vyšším já), tak na v podobě partnera – spřízněné duše či dokonce dvojplamene.
 • Světelná knihovna – hlavní krystal je obklopen menšími, většinou vrostlými. Menší krystaly nemusí být kolem dokola, aby měl krystal energii světelné knihovny. Tato konfigurace je velmi silná, a ne zcela obvyklá (ovšem není vzácností). Tyto křišťály přinášejí velmi vysoké vibrace, plné informací, které ale předají jen tomu, komu mají být předány. Menší krystaly kolem hlavního nesou záznamy z akáši.
 • Isis – tento křišťál s ženskou energií má jednu z fazet, zvanou tváři Isis s pěti stranami. Ne všechny křišťály nesoucí tvář Isis mají dokonalý symetrický tvar (to je velmi neobvyklé), častěji může být tvář Isis lehce asymetrická a malá oproti jiným fazetám. Tato konfigurace má silnou energii bohyně (nejen Isis), s níž Vám může pomoci se spojit.

Konfigurací křišťál existuje mnohem více, toto je jen část z nich. Pokud si půjdete koupit křišťál a budete chtít jistou konfiguraci, přistupujte k němu s úctou a dříve, nežli jej začnete zkoumat, jak vypadá a jaké znaky nese, spojte se s ním a požádejte o svolení a pomoc v rozpoznání toho pravého krystalu pro Vás. Pokud máte jasný záměr najít křišťál, který podpoří Váš duchovní a osobní rozvoj a Vaše touha půjde přímo ze srdce, svůj křišťál najdete.

Informace o konfiguracích křišťálu čerpám z různých zdrojů a z vlastních zkušeností. V češtině zatím nejsou dostupné knihy s touto tématikou, třeba na to časem dojde. V angličtině je na toto téma k dispozici mnoho knih různé kvality, velká část z nich vychází z informací od Katrina Raphaell, která se jako jedna z prvních začala touto tématikou zabývat. Její knihy jsou na trhu již několik desítek let a od té doby se velmi změnila dostupnost křišťálů všeho druhu! Mým oblíbeným zdrojem informací je kniha od Genn John, která se zaměřuje hlavně na to, aby každý člověk dokázal sám vnímat energii jednotlivých konfigurací a neměl nenaplnitelná očekávání, která představují jiné knihy a jejich autoři.

S láskou Tereza Stropnická

 

Tento článek můžete  šířit v neupravené formě s uvedením jména autorky s aktivním odkazem na stránky www.kristalovakomnata.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji.