Je práce s krystaly životním posláním?

Je práce s krystaly životním posláním?

Ke krystalům je přitahováno stále více lidí, někdo říká, že to jsou vzpomínky na Atlantidu, kde byla komunikace a spolupráce s krystaly zcela běžná naskrz populací (nebylo to tak, že by s krystaly pracovali jen “vyvolení” jedinci, kteří to měli jako poslání), někdo prostě krystaly miluje a “sbírá”. Je i mnoho jiných “důvodů”, proč lidé krystaly milují a proč s nimi pracují (vědomě i nevědomě). V poslední době také často slýchám, že někomu bylo řečeno, že práce s krystaly je součástí jeho/jejího poslání. Jenže ono není poslání jako poslání a taková poselství často nedávají smysl, nebo lépe řečeno člověk vlastně neví, co tím bylo myšleno a jak to uchopit v praxi.

Zcela zjednodušeně bych bytosti, které vnímají, že s krystaly mají pracovat a že je tato spolupráce součástí jejich poslání rozdělila do dvou skupin.

Zprostředkovatelé (energie) krystalů

Tuto skupinu lze rozdělit ještě na mnoho podskupin, ale není třeba se to tématu pouštět příliš podrobně. Mezi zprostředkovateli energie krystalů jsou lidé, kteří ostatním lidem usnadňují přístup jak k minerálům ve fyzické podobě, tak k informacím o nich. Jsou to například:

  • autoři knih o minerálech, autoři článků, zprostředkovatelé poselství – v této skupině najdete jak autory encyklopedií, tak knih a článků o účincích a schopnostech minerálů. Někteří autoři pracují jen s fyzickými a chemickými vlastnostmi, jiní jen s energetickými a další rádi od každého trochu.
  • sběratelé a hledači minerálů – zcela nenahraditelná skupina lidí, které na cestě ke krystalům většinou není vidět. Jsou to ti, kteří krystaly těží, hledají (ti lepší jen sbírají), jsou to prospektoři a jejich zaměstnanci. Ačkoliv většina prospektorů i sběratelů často tvrdí, že minerály jsou sice krásné, ale rozhodně nejsou léčivé (natož aby to byly živé bytosti s vlastním vědomím!!), v minulých inkarnacích s minerály živě a vědomě komunikovali, právě oni dokázali “pěstovat” krystaly pro různé účely na přesných místech. Proto jejich energii cítí a neomylně najdou jako cvičení psi drogy či prasata lanýže :D. Bez nich by většina z nás doma měla pár polních křemenů a oblázků z potoka.
  • obchodníci – spojovací článek mezi prospektory a těmi, kdo po krystalech touží. Opět zcela nenahraditelná skupina. Mnozí jezdí po celém světě vybírají takové krystaly, které s nimi ladí (a tedy s jejich zákazníky). To oni tráví dlouhé hodiny každý den vyhledáváním nových zdrojů, nových druhů krystalů, nových lokalit. Pokud si jsou tito obchodníci již vědomí toho, že jsou zprostředkovateli a posly, mohou svou energií probudit zatím spící krystaly, jejich vědomí propojit s fyzickou schránkou, pokud toto nenastalo již při vykopání krystalů ze země. Proto každému “sedne” jiný prodejce, dokonce i samy krystaly si vybírají, kdo je “objeví” a zprostředkuje dalším lidem.
  • šperkaři – nejen zprostředkovatelé minerálů samotných, ale i jejich energií. Pokud totiž zvolíte šperk, který je nejen dekorací, ale i aktivním amuletem, usnadní vám přístup k energii samotného minerálu. Když si totiž koupíte třeba krystal akvamarínu, abyste byli schopni naladit se na jeho “řeč”, musíte to zvládnou vy sami. Jinak to je ovšem s funkčním šperkem. Takový šperk je totiž vytvořený nejen jako hmotný předmět, musí být funkční i v astrálním světě. Když takový šperkař utvoří šperk z akvamarínu pro vás na míru, můžete se v jeho energii koupat bez ladění se na akvamarín samotný. Usnadní vám přístup, propojí vaše astrální tělo s energií kamenu.
  • krystaloterapeuti – zprostředkovatelé léčivé energie krystalů pro harmonii těla, probuzení duchovních schopností, urychlení procesů, inspiraci i lepší pochopení života. Tyto bytosti pracují s energií krystalů a díky jejich silnému napojení na vědomí krystalů může každý zažít krásu i sílu čistého napojení na stabilitu a moudrost minerální říše.

Bytosti napojené se na krystaly

Do této kategorie patří mnoho lidí, kterým bylo řečeno, že jejich posláním je dělat “cosi” ve spolupráci s krystaly. Mají schopnost se na energii krystalů napojit, skrze krystaly posilovat své záměry, pracovat s krystaly na astrální úrovni. Zcela zjednodušeně to znamená, že jejich bytost dokáže s energií krystalů pracovat (třeba i mimo dosah jejich lidského vědomí) a na jemnohmotné úrovni s krystaly “cosi” dělá, umí je ukotvit do své aury, do prostoru a podobně.

  • strážci Země – mnoho lidí, kteří s krystaly pracují, skrze sebe ukotvují v kolektivním vědomí vibrace krystalů a také vibrace “nové Země”. Formy této práce jsou různé, mohou to být krystalové mřížky, může to být komunikace s obřími krystaly v zemi, může to být vkládání různých krystalů na jisté body v přírodě i ve městech. Do této skupiny patří skoro každá bytost, která a krystaly aktivně pracuje a shromažďuje je u sebe doma. Tyto domy září do dálky, tato záře závisí ani ne na množství krystalů, ale spíše na síle toho, kdo s nimi pracuje. Dopad této energie je velmi široký, ovlivňuje i okolí a sousedy, kteří o tom ani nemusí vědět.
  • strážci krystalů – ačkoliv velká část strážců krystalů spadá do první skupiny a s krystaly pracuje “profesionálně”, není to pravidlem. A naopak ne každý z první skupiny je strážcem krystalů. Tyto bytosti mají schopnost vnímat energii krystalů jak na jemnohmotné úrovni, tak i na fyzické. Pokud se jim do ruky dostane krystal, který není propojen se svým vědomím (dá se říct, že spí, někteří by řekli, že nefunguje nebo je na nic), dokážou fyzickou schránku propojit s vědomím a probudit ji k životu. Skrze tyto bytosti můžete slýchat krásné příběhy o krystalech, ale častěji právě tato skupina tiše pracuje a není moc vidět, protože pro většinu lidí jsou to podivíni, kteří milují své kameny a bohatě si vystačí s jejich společností.

Pro obě tyto skupiny je práce s krystaly součástí života, tak jako pro jiné pěstování rostlin nebo sdílení bytu s  toulavými kočkami. Pokud životním posláním budeme označovat to proč jsme tady nebo třeba naše talenty, skze které můžeme dát kus sebe ve prospěch ostatních, práce s krystaly může být prostředkem i cílem. Pokud je to prostředek, tak nám krystaly mohou pomáhat přesněji zaměřit svou pozornost, potkávat ty pravé lidi, nacházet novou inspiraci, udržet čisté záměry, chránit energetické pole i životní prostor. Pokud je práce  s krystaly cílem, tak vaše poslání spadá do první skupiny a jistě jste se tam našli.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická