Morganit – kámen vhledu

Morganit – kámen vhledu

Morganit patří do rodiny berylů, jako třeba heliodor, akvamarín či smaragd. Tak jako jeho příbuzní, i morganit v sobě nese velmi silné, sebejisté a “pevné” vibrace. Jeho růžová barva napovídá, že pracuje se srdeční čakrou, konktrétně s její jinovou kvalitou. Morganit však není žádná růžová princezna, je to dáma, která ví, kým je a kým rozhodně není. Je to láska v její celistvosti, je to láska, která umí říkat ne, která umí pohladit, ale i odmítnout cokoliv, co je vibračně mimo. Tak jako ostatní beryly, i morganit se otevře jen tomu, kdo je připravený, zralý a dospělý. Jen tomu, kdo je plně zodpovědný za svůj život a to, co prožívá, jen tomu, kdo už nechce hrát hry o energii starého světa.

Když se ponoříme do energie morganitu, začneme chápat vidět věci zevnitř. Poznáme skrze své srdce, že každá bouře má svůj smysl a konkrétní impulz, kvůli kterému vznikla. Poznáme, že můžeme chápat chování ostatních lidí a emoce, které v nich jsou, aniž bychom je přijali za své. Síla morganitu nás naučí rozlišovat co je naše a co není, pomůže nám vnímat vše, a přesto být sami sebou. O morganitu se pro jeho růžovou barvu říká, že je kamenem lásky. On nás učí milovat, a přesto nepřebírat zodpovědnost za druhé, učí nás soucítit, a přesto milovat sebe samé natolik, že se nenecháme ovlivňovat nižšími emocemi a vibracemi, než jaké jsou nám vlastní.

Morganit je velký učitel lásky bdělé, soucitné a přesto přísné, učí nás vhledu, ale učí nás i pouštět a dovolit ostatním být zodpovědní za svůj život a své tvoření. Tak jako všechny beryly, i morganit je kámen pro plně zralé bytosti, které cítí, že je čas být dospělými, že je čas umožnit svým bližním, aby dospěli. Proto může energie morganitu dosti přetransformovat naše stávající vztahy, doslova nás donutí přehodnotit, jestli se skutečně ke svému partnerovi chováme partnersky, nebo mu spíše děláme rodiče (či naopak jsme na něm dětsky závislí). Morganit patří do skupiny krystalů, které nám pomáhají nacházet nové cesty, otevírá nové možnosti, a proto nám také při proměně vztahů ukáže, kudy kam. Není to tedy tak, že nám vlétne do života, udělá velkou díru a my musíme začít znovu sami. Morganit nám pomůže krok za krokem přebudovat jak vztah k sobě, tak i k ostatním lidem.

Kdy tedy sáhnout po morganitu jako průvodci osobního rozvoje?

  • pokud přebíráš zodpovědnost za své blízké a stále pročišťuješ jejich emoce, které mají sloužit k jejich růstu a ne tvému, zahal se do mé energie a já ti pomůžu zůstat jim na blízku, aniž bys je obíral(a) o jejich vlastní možnosti vývoje.
  • pokud jsi až příliš často v nadhledu, kdy se tě nic nedotkne a vše je, jak má být, ale ve skutečnosti odmítáš rozšířit své vědomí a více úhlů pohledu, ponoř se do mě a já tě provedu vhledy, které ti mohou otevřít nejen oči, ale i vědomí a nové schopnosti.
  • chceš žít svůj vlastní život, dělat to, co tě naplňuje a přestat dělat vše, co tě tíží a ničí? Naučím tě jasněji rozlišovat, kdy naplňuješ své potřeby a kdy reaguješ na potřeby ostatních, které naplnit nemůžeš, a přesto se o to stále dokola pokoušíš.
  • potřebuješ poznat, co to je skutečná láska a respekt k sobě, jak si udržet své energetické pole čisté a přesto vnímat, co se děle kolem tebe? Chceš se naučit být plně přítomná(ý), mít maximálně otevřené vědomí, a přesto se nehroutit pod tíhou všech emocí a pocitů, které ostatní prožívají? Ukážu ti jak na to.
  • přestaň být křehkou porcelánovou panenkou, kterou vše rozdrtí na kousky a která se musí stále znovu skládat dohromady. Buď zralou královnou či moudrým králem, který má přehled (vhled) do všeho, co se v jeho energetickém poli děje, a přesto se tím nenechá pohltit, nevzdává se a ví, kým je.

Morganit je rozhodně pozoruhodný kámen, který stojí za to prozkoumat zevnitř. Ženy učí méně přebírat zodpovědnost za své muže i děti, muže učí lépe chápat pocity a vnímání svých milovaných.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 

 

 


Related Posts

Kdy sáhnout po růžových krystalech?

Kdy sáhnout po růžových krystalech?

Tak třeba když máme problém s přijetím situace, která nastala. Přijetím není myšleno souhlas s tím co probíhá či bezvýhradné realizovaní všeho, co je nám například nařizováno. Přijetím myslím stav, ve kterém se vnitřne nepereme s novými informacemi, netvoříme odpor, který nám bere energii, kterou […]

Beryly – krystaly zralosti

Beryly – krystaly zralosti

Z berylů je nejoblíbenější a možná nejvíce “snesitelný” akvamarín. Možná pro jeho krásnou barvu, možná je to kvůli jeho energiím, které nám do života přináší nadhled. V jádru jsou však beryly krystaly, ke kterým se dostanou (myslím energeticky, koupit je může každý) jen ti, kteří […]