Personifikace krystalů – nutnost nebo možnost?

Personifikace krystalů – nutnost nebo možnost?

Ačkoli mají krystaly anorganické “tělo”, jsou to živé bytosti s vlastním vědomím. Někdo si toto vědomí představuje jako bytost obývající konkrétní krystal, případně jako bytost o level výš, tedy tu, která má na starosti celý svůj druh (třeba vědomí všech vltavínů). My lidé máme ve zvyku vše “soudit” podle sebe, a tedy si vše personifikovat. To, že má něco vědomí neznamená, že má stejné či podobné struktury, jako mají lidské bytosti. Proto pokud máte pocit, že nerozumíte krystalům, protože je nevnímáte svými vnitřními smysly jako bytosti (třeba víly, královny, draky či rytíře), ráda vás vyvedu z omylu.
turmalíny Pokud někdo vezme do ruky krystal a okamžitě (či méně okamžitě) “vidí”, jak z něj vystupují bytosti, případně jak ho bytost v krystalu volá dovnitř, je to jeho vlastní a zcela specifický způsob, jak se na vědomí krystalu naladit. Není to ani lepší způsob ani celistvější, je to jen individuální potřeba to takto vnímat. Třeba já vnímám energii, která z krystalů jde, vnímáním její kvalitu a kvantitu, dokážu popsat, jak na mě působí, vidím její potenciál, který ale nemusí být plně uchopen, pokud nejsem připravená a otevřená. Kdybych své vnímání srovnala s tím, že někoho zavolá bytost krystalu dovnitř, on po točitých schodech vstoupí dovnitř, u vchodu dostane bílé roucho a uvnitř na něj čekají 4 dary, které mu bytosti krystalu připravily, já toto budu vnímat trochu přízemněji.
Naladím se na krystal (bytost mě volá, abych šla dovnitř) a otevřu mu svůj energetický systém (stoupám po točitých schodech). Chvíli ho nechám pracovat – tedy vyladím se na jeho vibrační frekvenci (dostanu bílé roucho) a umožním energiím krystalu, aby poupravily moje vibrace v konkrétní části mého já, které byla rozladěné. A když toto proběhne a já si pozměněné vibrace udržím (tuto krystaloterapie je většinou třeba provádět delší dobu, než vibrace integruju), můžu si vzít dary – tedy změny a nové možnosti, které se mi promítnou do života, ideálně nejen energeticky, ale manifestují se ve hmotě.
Pro spolupráci s krystaly je stejně hodnotný imaginativní typ vnímání jako vnímání energií napřímo, pokud se výsledek naladění na krystaly stejnou měrou manifestuje ve vašem životě a nezůstane u představ či energetického tornáda. Užívejme si tedy své vlastní a jedinečné vnímání, nechme se druhými inspirovat, ale nenechme si vnutit představu, že dary někoho jiného jsou lepší nebo víc duchovnější.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická