Spolupráce s minerály, krystalové mřížky a krystaloterapie

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryly jsou asi nejrozšířenější krystaly z rodiny turmalínů. Jak co se týče četnosti výskytu, tak i mezi lidmi. Černé turmalíny jsou známé jak pro své uzemňovací schopnosti, tak i jako ochranné kameny. Jakým způsobem tedy pracují a jak působí na naše energetické pole? Černé turmalíny obsahují mimo jiné železo, prvek, který je velmi hojně obsažen v zemském jádru. Proto dokáží přímo napojit na naši matku Zemi, jak energeticky, tak i fyzicky. Skoryly jsou elektro vodivé, proto je jejich schopnost odstraňovat energetické bloky, které v našem poli jsou, zcela nedostižná. Při krystaloterapii dokáží “přemostit” nemocnou/oslabenou část těla a svým působením toto místo opět zprůtočnit.

Jejich ochranné schopnosti jsou s jejich uzemňovacími schopnostmi propojené. Trochu zjednodušeně bych řekla, že nás skutečně propojí se Zemí, nejen fyzické a éterické tělo, ale i těla ostatní. Propojí nás s podstatou toho, co život ve hmotě obnáší. Pomůže nám vnímat, že tu nejsme proto, abychom utíkali do astrálních světů, ani proto, abychom žili s hlavou v oblacích a v reálu sotva přežívali a svůj život nenáviděli, nebo se ho báli. Mistr Skoryl nám pomůže rozlišovat, co je či není v harmonii s životem v souladu se Zemí a jejími možnostmi. Z kvanta možností, které tu máme, je velká část slepou uličkou. Všichni do slepých uliček občas zabloudíme, někteří se v nich udržují dobrovolně, protože je snazší snít než sny realizovat. Je snadné snít o harmonickém vztahu, je snadné snít o práci snů a veliké hojnosti. Pokud však na tom nezačneme pracovat ve hmotě, která je tu pro nás připravená, abychom se učili silou svého ducha realizovat sami sebe, je to jako celý život koukat, jak někdo jiný jezdí na kole a snít, že na něm jezdíme také.

Mistr Skoryl nás doslova donutí rozlišovat, co je životaschopné a realizovatelné, čemu má smysl věnovat pozornost a čemu ne. Dokáže nás přimět nevěnovat se záležitostem, které škodí jak našemu tělu, tak naší bytosti, dokonce i které jsou v rozporu se Zemí samou.

  • otevři mi své pole a já obnovím toky energií a propojím tvé tělo s tělem jeho matky – Země
  • propojím všechna tvá těla, aby nedocházelo k chybám v přepisu, které mohou ovlivňovat tvůj úsudek, vnímání, cítění i zdravotní stav
  • požádej mě o pomoc a vedení a já tě naučím rozlišovat, co je pro tebe to pravé a co je zcela mimo
  • dovol mi stáhnout tvé vědomí hluboko do hmoty, do světa pomalých vibrací, který když pochopíš, naučíš se snáze realizovat sám sebe
  • nos mě u sebe a já ti pomůžu být v napojení na životní sílu, který vyvěrá ze Země a zároveň tě naučím její kvalitu rozlišovat od energií, které tě ničí
  • naučím tě chránit své energetické pole důkladnou volbou toho, co je pro tebe přínosem a co ne

krystalová mřížka skoryly a zelený granát

Pokud se nebojíte do pomalejších vibrací matky Země skutečně ponořit, doporučuji si udělat krystaloterapii se skoryly – na každou z hlavních sedmi čaker umístěte jeden skoryl a jeden ještě na nultou čakru, která se nachází pod chodidly. Doporučená doba je přibližně půl hodiny, může být klidně delší. Ideálně toto opakujte několik dnů po sobě, abyste se na hmotný svět pořádně naladili. Pokud radši pracujete s krystalovou mřížkou, je možné jí sestavit se záměrem napojit celou svou bytost na hmotný svět a vědomí matky Země.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 


Related Posts

Krystaloterapie – Test kvality vztahu

Krystaloterapie – Test kvality vztahu

Začátky vztahů bývají opojné a sluncem prozářené. Hormony přesycené tělo ovlivňuje jak naše emoce, které jsou zesílené, tak i mentální schopnosti, které jsou naopak v těžkém útlumu. Co kdyby vám někdo na začátku vztahu dal do ruky kouzelný nápoj, který by vám pomohl prohlédnout přes […]

Krystalová mřížka na uvolnění bloků a omezení

Krystalová mřížka na uvolnění bloků a omezení

Žít svůj potenciál má jistá ale. Musíme si troufnout přijmout svou sílu a plnou zodpovědnost za ní. Musíme si troufnout zrušit omezení a kletby, které jsme vůči sobě vytvořili, abychom se zařadili, abychom byli přijatelní, milovaní či abychom prostě mohli přežít. Když si však dáme […]