Úskalí neuzemněného života

Úskalí neuzemněného života

Říká se, že jako lidstvo procházíme transformací, přerodem do jiného nastavení a do vyšších vibračních úrovní. To, že tímto procesem procházíme však není o energetických turbulencích a dramatech, které vnímáme čistě ve svém vnitřním světě, ale hlavně o změnách v naší vnější realitě, které jsou hmatatelné a průkazné. Ačkoliv nejsem člověk, co by potřeboval nejdřív důkaz, aby bych ochotný něčemu věřit a řídím se primárně svým srdcem, přesto vím, že i “důkazy” či výsledky mají své nezastupitelné místo, jsou zpětnou vazbou k našemu konání.  Pokud jakákoliv práce na sobě či duchovním růstu nevede ke zlepšení kvality života, je to jen hra, kterou si užíváme, která přináší do našeho života zábavu, možná trochu dramatu, možná pocit, že skutečně žijeme, když prožíváme tak silné emoce. Pokud ale nedotáhneme transformaci až do konce, tedy neučiníme kroky ve svém životě a neintegrujeme nové poznatky a prožitky do svého každodenního života, vše byla jen hra ne nepodobná tomu, co prožíváme v noci ve snech.

Pokud někdo podstupuje regrese, aby si potvrdil oprávněnost svých strachů a bloků a udržoval se tím v pozici oběti, je to pouhá hra, která kvalitu života nemění. Pokud někdo za pomoci krystalů dělá rituály, při kterých odevzdává to, co s ním neladí, bere si zpět svou sílu a prožívá všechny tyto energetické stavy až na dřeň a tím v sobě živí duchovní pýchu a nadřazenost, je to opět hra, která vám maximálně dodá pocit, že vy už jste tam kde ostatní nejsou. Je vlastně jedno, co v nás různé procesy spouští, jestli je to naše tvoření, jestli jsou to energie dopadající z kosmu či krystaly. Jde o to vše nejen prožít, ale také integrovat do svého vědomí a poté v souladu s novým nastavení konat. Ne se chlácholit tím, že vše se samo poskládá, ne si říkat, že až bude vše připravené, tak to půjde samo. Anebo naopak chtít všechno okamžitě a požadovat po svých bližních, aby jeli podle našeho vnitřního plánu či ideálu.

Jak tedy lépe propojit energetické projevy transformace s každodenní realitou a skutečně měnit a zlepšovat kvalitu svého života?

  • nestačí něco cítit, je třeba to i integrovat do vědomí.
  • nestačí něco vědět, je třeba to prožít na úrovni emocí a tím změnit staré nastavení.
  • nestačí něco prožít na úrovni emocí, když se pak opět vrátíme ke starým vzorců

Pokud si chceme udržet svou integritu a neříkat a necítit něco jiného, než co ve skutečnosti žijeme, je potřeba svůj život uzemnit. Z krystalů jsou na uzemnění odborníci třeba záhněda, černý turmalín, granát, hematitový křišťál, pyrit, rudý zirkon a mnoho dalších. Při transformačních procesech nám pomáhají nejen zůstat energeticky propojeni se svým fyzickým tělem, a tedy přepsat programy v něm uložené, ale také nám pomohou vše integrovat do svého každodenního života.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 


Related Posts

Život mezi krystaly

Život mezi krystaly

V posledních letech je čím dál víc lidí přímo magicky přitahováno minerály všeho druhu. Mnozí ani neví proč, ale tomuto volání se nebrání. A jistě to znáte ze svého života, postupně se z nás stávají shromažďovači minerálů a krystalů, naše byty, domy i zahrady sdílíme nejen […]

Krystaly a ochrana před elektromagnetickým zářením

Krystaly a ochrana před elektromagnetickým zářením

Elektromagnetické záření se týká každého z nás. Nedá se před ním utéct ani schovat. Lze ho částečně omezit, ale dá se říct, že se v jeho vlnách koupeme všichni nonstop.  Negativní účinky tohoto záření na naše těla jsou známé, naštěstí existuje mnoho způsobů, jak tyto účinky oslabit […]