Zneužívání moci krystalů

Zneužívání moci krystalů

Krystaly jsou láskyplné bytosti, které “fungují” ve stavu jednoty. Nehodnotí, co je dobře a co je špatně, nejsou na tomto světě jako soudci či rozhodčí, kteří by určovali, co můžeme a co nemůžeme. My lidé jsme zvyklí je používat jako nástroje či průvodce pro dosažení jiného stavu vědomí, práci na sobě a podobně. Tak jako krystal v laseru či v počítačovém čipu neurčuje, jak bude jeho síla využit, zda konstruktivně či destruktivně, ani krystal v rukou člověka “duchovního” neklade podmínky, ale zároveň ani nenese zodpovědnost.
Osobně krystalové mřížky používám převážně k osobnímu rozvoji, ve kterém jde o to nejen uchopit potenciál, který naše bytost nese a se kterým se sem narodila, ale také nedovolit nikomu, aby bral, co není jeho, například nevysával energii a nemanipuloval realitou pro své sobecké touhy. Krystalové mřížky jsou portály, které lze nasměrovat různě. Když je však budeme směřovat ke svému vyššímu já, které je zdrojem naší moudrosti a síly, mohou mám mřížky usnadnit rozvoj a uchopení svých schopností. A jak se postupně bude rozvíjet naše osobnost, i duchovní schopnosti budou zesilovat.
Když však budeme krystalové mřížky tvořit jako portály k jiným energiím, realitám či bytostem, může se stát, že nevědomě nebo dokonce i vědomě do tohoto světa pozveme bytosti, které nemají čisté úmysly. Copak už toho nebylo dost v dobách Atlantidy, ale i jiných civilizací? Tuto Zemi dlouhé roky ovládali temní “bohové”, kteří sem přišli skrze takové portály. Opravdu to chceme pokoušet? Všichni jsme na začátku svého probuzení, nemáme natolik uchopené své schopnosti, abychom tohle dokázali řídit a uřídit. Dítěti taky nedáme do ruky svíčku, když bude sedět uprostřed seníku.
V tomto směru buďme realisté a nechtějme, aby se svět otřásl v základech, nebe se otevřelo a na Zemi sestoupily kosmické bytosti z jiných galaxií. Já volím radši pomalejší cestu osobního růstu, uchopování své síly a vzájemné podpory s lidmi, se kterými souzním.

Nejzvláštnější, ale i nejčastější způsob zneužití krystalů je způsoben chtíčem a osobní slabostí. Jsou mezi námi tací, kteří když něco chtějí, tak si to vezmou. Většinou jim k tomu stačí silná touha a přebujelé ego, ale když se to zkombinuje se silou krystalů, není to nic příjemného. A opravdu není v pořádku snažit se za pomoci krystalů vzít si cizí energii, snažit se získat lásku a přízeň a podobně. Proto je velmi naivní si myslet, že stačí mít otevřené srdce a oplývat láskou, a to vás ochrání. Není třeba kvůli tomu žít ve strachu, ale spíš to brát jako reálnou možnost a svou energii si chránit. Pro preventivní ochranu jsou skvělé třeba labradority, měsíční kameny, kyanity či tyrkys. A pokud se vám něco podobného stane a vy víte, že někdo chce něco, co je vaše, tak pak pomůže třeba obsidián, černý turmalín  nebo hypersten.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická