Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Proces, kterým momentálně procházíme jako lidstvo někteří nadšeně a optimisticky vítají jako příležitost k narovnání našeho chování, jiní se obávají nejen o zdraví své či svých bližních, ale nejspíš ještě více ekonomických důsledků. Peníze nejsou ničím jiným než zhmotněním životní energie. Když nám v životě chybí (teď vynechám dobrovolně zvolenou askezi), zdá se, že naše životní energie je někde zablokovaná. Možná ji vydáváme tam, kde se nám nevrací, možná děláme věci, které nejsou v souladu vývojem, kterým zde procházíme. Pravda je taková, že když máme přiškrcenou životní energii, takže i málo peněz, jen těžko budeme schopní nakupovat výrobky od malých a domácích firem, nebudeme moci kupovat kosmetiku, kterou s láskou vyrábí nějaké víla z přírodní surovin nebo třeba biopotraviny. Totéž platí na úrovních států. Jen bohaté země si mohou dovolit chránit přírodu.
Zdá se, že procházíme restartem na mnoha úrovních a místo strachů, kterými se mnozí nechávají pohltit můžeme přehodnotit, nakolik dovolujeme své životní energii proudit a nakolik jí brzdíme svými programy a strachy. Máme možnost přehodnotit, čím krmíme své fyzické tělo, do čeho ho oblékáme a koho svou životní energií (potažmo penězi) podporujeme.
Co se týká pracovních záležitostí, právě teď je pravá chvíle si uvědomit, jestli jsme dostatečně přizpůsobiví, nakolik jsme schopní změnit způsob využívání svého potenciálu (v rámci svého povolání) a nakolik jen přijmeme vnější omezení a čekáme, jak to dopadne.
Dovolme si být tvořivější než kdy dřív, dovolme své životní energii proudit naplno, aby hledala nové cesty, jak se realizovat, aby vše bylo v souladu s planetou a všemi bytostmi, které na ní žijí.
Pokud máte obavy o své živobytí, otevřete se světlu své duše, která ví, co je třeba. Buďme vnímaví a naslouchejme nejen svému vnitřnímu hlasu, ale i synchronicitám, které přijdou. Buďme připravení pružně reagovat a možná i trochu riskovat, změnit své návyky, přizpůsobit se novému a neznámému. Nemusíme být oběti stresu či tlaku kolektivního nevědomí, které je plné strachu a bolesti, můžeme si zvolit přijmout vše jako výzvu a test vlastní odolnosti, síly a důvěry.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická


Related Posts

Danburit – Světelný maják

Danburit – Světelný maják

Danburity jsou kameny, které jsou schopné nám zprostředkovat energii z míst, do kterých má naše duše přístup a ze kterých pocházíme, takže když se jím necháme vést, pocítíme tu úžasnou a léčivou energii místa, kde jsme doma. Jsou to místa, kam chodíte ve snech se […]

Týden s danburitem – lekce světelného majáku

Týden s danburitem – lekce světelného majáku

Danburity jsou kameny, které jsou schopné nám zprostředkovat energii z míst, do kterých má naše duše přístup a ze kterých pocházíme, takže když se jím necháme vést, pocítíme tu úžasnou a léčivou energii místa, kde jsme doma. Jsou to místa, kam chodíte ve snech se […]