Multidimenzionalita krystalů

Multidimenzionalita krystalů

Multidimenzionalita nejen krystalů, ale i nás lidí je často zmiňovaná nejen v ezoterice. Je zajímavé poslouchat, z jakých dimenzí pochází ty, které bytosti, ale uchopit to v praktickém životě na planetě Zemi, to je ještě zajímavější. Už jen proto, že dimenze nejsou lineární a oddělené jedna od druhé, ale žijeme je všechny současně. V různých životních oblastech máme různě dominantní jiné vnímání, tedy dimenzi, ze které situace řešíme. V každé z nich pro nás jeden a tentýž krystal může udělat něco jiného, jak se říká – má mnoho vrstev a z těch na nás a pro nás pracuje. Jako modelovou situaci zvolím tu otravnou záležitost s povinným nošením roušek, jako hlavního aktéra skoryl. A samo sebou se nebudu míchat do dimenzí, které jsou příliš vzdálené, zvolím jen ty, ve kterých běžný člověk buď dominantně funguje, nebo v nich fungují jeho bližní. A znovu připomínám, nikdo není plně oddán pouze jedné!

3 D – v situaci, která vznikla se člověk, jehož vědomí funguje ve třetí dimenzi bude nutně potřebovat analýzy, vědecké studie, statistiky a podobné věci. Bude věřit tomu, co uvidí na papírech. Pokud je dostatečně moudrý, nebude věřit bludům, ale bude skutečně pátrat po relevantních informacích. Na konci jeho pátrání vezme skoryl dostatečné velikosti a vzteky ho hodí někomu na hlavu, protože nosit roušku jen tak pro něčí zábavu je zdraví škodlivé.

4 D – pokud je vaše vědomí dominantě ukotvené ve čtvrté dimenzi, nepotřebujete vědu, ale jste napojení na vesmírnou moudrost. Prostě víte, že vše ve vás říká, že nosit roušku je špatně. Skoryl můžete použít na práci se strachem, který ve vás situace vyvolává. Může jít o strach o své zdraví, o strach z neuposlechnutí autority, strach o přežití, strach a vinu být vidět a říkat nahlas co si myslíte.

5D – v tomto stavu vědomí cítíte, že vše, co se děje je prostě v pořádku (i když je výsledek nejistý). V páté dimenzi nejsou “věci” rozdělené na dobré a zlé, přípustné a nepřípustné, zde platí, že účel světí prostředky a více než o detaily jde o to, kam to směřuje. Pokud cítíte naprostý klid a berete celý tento cirkus za možnost zpomalit, více si užít svých bližních, méně nakupovat a více milovat, můžete skoryl použít jako štít. Vytvoří pro vás bezpečné prostředí, do kterého nebude doléhat úpění a nadávky lidí, kteří víc vnímají 3. a 4. dimenzi. Pomůže vám zůstat v klidu a bezpečí.

6D – v případě, že vaše vědomí dosáhne šesté dimenze, jste skuteční tvůrci a můžete v rámci toho světa tvořit svůj vlastní. Zde můžete tvořit, jak se vám zlíbí, vše je možné a nic není nemožné. Protože vaše tělo stále funguje v třetí dimenzi, sice se odsud fyzicky neodpoutáte, ale pokud budete zdatní, vytvoříte si svou vlastní bublinu, kterou z venku nic neohrozí. Součástí bubliny mohou být obchody, do kterých vás naopak nepustí s rouškou, budete v ní potkávat lidi, kteří to mají stejně jako vy, nebo třeba svou energií inspiruje mnohé k odvaze a větší integritě. Skoryl v tomto případě použijete jako urychlovač energie, dodá vašemu tvoření potřebnou hybnost a sílu.

Všichni nejspíš oscilujeme mezi těmito dimenzemi, vlastně záleží na tom, kam zaměříme svou pozornost. Přesto žijeme vše současně a je na nás, jak se ke své multidimenzionalitě postavíme. A to nejen v případě roušek, ale kdykoliv jindy.

 

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 


Related Posts

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryly jsou asi nejrozšířenější krystaly z rodiny turmalínů. Jak co se týče četnosti výskytu, tak i mezi lidmi. Černé turmalíny jsou známé jak pro své uzemňovací schopnosti, tak i jako ochranné kameny. Jakým způsobem tedy pracují a jak působí na naše energetické pole? Černé turmalíny […]

Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Nejen černé kočky, ale i černé kameny mají dosti špatnou pověst. Mnohdy se o nich říká (o minerálech, nebohé černé kočky tentokrát vynechám), že mají temnou energii, jejich nadbytek působí škodlivě až nebezpečně. Nejednou jsem se setkala s komentářem u mřížky, že moc černé škodí, […]