Stilbit – Brána k duchovnímu růstu

Stilbit – Brána k duchovnímu růstu

Stilbit je velmi jemný a nenápadný kámen, jak vzhledově, tak i energeticky. Když ho chceme vpustit do svého života, je potřeba to udělat zcela vědomě (aktivně). Otevřít se jeho energiím je však čistá radost, protože nám umí ukázat to, co jsme vidět nedokázali, nebo spíše nechtěli. Nejde ani tak o nějakou absolutní pravdu, ale spíše o aspekty nás samých, které naše hlučná mysl odmítala připustit, a tak nás zahrnovala pochybnostmi. Stilbit mimo jiné dokáže tuto hlučnou a neodbytnou našeptávačku utišit (či spíše umlčet) a zpomalit čas. Proto je to skvělý průvodce meditací, při které dokáže zastavit vnitřní dialog a otevřít nás vzpomínkách na naši skutečnou podstatu.
Po stilbitu doporučuju sáhnout v případě, že jsme připravení udělat ve svém životě další krok. Například když jsme prací na sobě dovolili odejít očekáváním a ideálům o životě ve hmotě i v duchovním světě. Stilbit nám pomůže vnímat zprávy či znamení od naší duše a tím nás směřovat na naší životní cestě. Když integrujeme jeho energie, dokážeme ve svých vztazích opustit ideály o tom, že jen určitý typ vztahu je hodný člověka, který na sobě pracuje, dokážeme se vzdát iluzí a pohádkových příběhů o lásce, vášni, souznění a dokonalosti. A totéž platí i v jiných oblastech. Stilbit nás učí, že máme pracovat s tím, co je reálné, co je skutečné. Nesnít o dokonalosti a ideálním stavu, ale cenit si toho, co je reálné a dosažitelné.


Když se otevřeme jeho energii, začnou se v našem životě dít nenápadné, ale přesto zásadní změny. Dokážeme více naslouchat své vnitřní moudrosti a dokážeme jí důvěřovat a konat v souladu s ní. Můžeme po počátečním očistném procesu vnímat úlevu a nárůst energie, protože jí přestaneme plýtvat tam, kde to nemá smyl, například ve vztazích, které jsou postavené na závislosti, bojích a nesplnitelných očekáváních. Dokáže ztišit hlas myšlenek, které vlastně vůbec nejsou naše a zesílit hlas vyšší mysli, intuice a pomůže nám očistit naše vnímání od programů a filtrů, které nám byli implantovány společností, ve které žijeme.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická