Učitel či nástroj?

Učitel či nástroj?

Pracujete s krystaly více pasivně, či aktivně? Asi každý z nás má blíže k jedné z variant, i když tato preference není otázkou typu “osobnosti”, ale spíše fáze osobního i duchovního rozvoje. Od každého krystalu se můžeme mnohé naučit a zároveň nám každý krystal může být velmi užitečným “nástrojem”. Jaký je v tom rozdíl?

Když budeme ke krystalům přistupovat jako k učitelům, jsme pasivními příjemci jejich energie. Naším úkolem je otevřít se jejich energii, bez očekávání, bez ovlivňování a bez iluzí. To, do jaké míry se dokážeme otevřít a přijímat jejich energii, je u každého individuální a závisí to nejen na našem nastavení, ale také na množství energie, kterým disponujeme. Čím více energie máme k dispozici, tím lépe se dokážeme udržet na příjmu a také lépe zvládneme případné turbulence, které může přijímání nové energie způsobit.

V případě, že budeme k práci s krystaly přistupovat aktivně, dá se říct, že jsou našimi nástroji. V tom případě máme nějaký záměr, který chceme uskutečnit a krystaly nám s tím mohou pomoci. Kromě toho, že nám pomohou záměr lépe udržet a netříštit svou pozornost na jiné záležitosti, mohou nám též pomoci měnit vlastní vyzařovaní. Tak například sami od sebe nedokážeme vyzařovat vibrace hojnosti, a tak nedokážeme jednoduše a elegantně “vydělávat” peníze. Když si na pomoc vezmeme královský topaz, pomůže nám vnímat, čím si hojnost blokujeme a změní naše vyzařování tak, že se budeme možná i divit, jak rychle se vše děje.

Rozdíl mezi učitelem a nástrojem je tedy v tom, jestli jsme ve spolupráci pasivní či aktivní. Doporučuji mít zvládnuté obě varianty, protože se vzájemně doplňují a když zvládneme pasivní část a energie nějakého krystalu dokážeme uchopit a integrovat, snáze se nám potom pracuje aktivně, protože víme, co který krystal umí.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická