Beryly – krystaly zralosti

Beryly – krystaly zralosti

Z berylů je nejoblíbenější a možná nejvíce “snesitelný” akvamarín. Možná pro jeho krásnou barvu, možná je to kvůli jeho energiím, které nám do života přináší nadhled. V jádru jsou však beryly krystaly, ke kterým se dostanou (myslím energeticky, koupit je může každý) jen ti, kteří jsou ochotní být zcela nezávislí, dospělí a zodpovědní. To sice nevylučuje, aby třeba akvamarín pomohl s horkou hlavou někomu, kdo o osobním rozvoji moc nepřemýšlí, ale takový člověk se dostane jen k první vrstvě toho, co akvamarín nabízí.

A právě v dnešní době, kdy jsme narazili na nutnost dospět, přestat předávat zodpovědnost za svůj život komukoliv dalšímu, je energie berylů přesně to, co nám může pomoci skutečně dospět. Nemají ani příliš vysoké, ani nízké vibrace, jsou to krystaly, které mohou být našimi průvodci v běžném životě zde ve hmotě. Všechny do jednoho nás vedou k osobní síle, stabilitě, sebeúctě, zralosti, pevnosti a sebevědomí. Pomáhají nám opustit závislost na druhých lidech a dokázat tvořit vztahy založené na partnerství, dělat práci, ve které jsme schopní vidět více než jen zdroj peněz. A to vše platí nejen na osobní úrovni, ale i na úrovni společenské, na které nám pomáhají nepodléhat manipulaci, ale jasně ji rozpoznat, pomáhají nám rozlišovat a vidět lež, ale i pravdu, pomáhají nám rozpoznat, čemu má smyl věnovat svou pozornost (energii) a čemu ne.

Heliodor je velký učitel v oblasti realizace své duše a pomáhá nám naši misi také úspěšně (s)plnit. Když si ho budete pravidelně přikládat na solár (doporučuji půl hodinu před spaním), posílí vaši schopnost utvářet si naplňující realitu. Jak jsem ale psala hned na začátku, je třeba mít řádně pročištěné zrádné programy, které nám můžou říkat, že něco není možné, že si to či ono nezasloužíme, nebo že si musíme nejdříve cosi odžít. Však to známe všichni

Když se necháme vést moudrostí smaragdu, dříve či později v nás dojde k sjednocení ženské a mužské polarity, tento stav vědomí je možné popsat jako nepodmíněnou a bezmeznou lásku k sobě samé(mu), v našem srdci se rozproudí tak obrovské množství lásky, že tato láska začne přetékat do všeho, co děláme. Když jednou tento stav ochutnáme, už nemáme chuť se spokojit s jakýmkoliv kompromisem, potlačením toho, kým jsme či jednáním, které narušuje vaši integritu. Smaragd není kámen, který svou moudrost otevře komukoliv. Není pro nepřipravené a nezralé bytosti.

Když se ponoříme do energie morganitu, začneme chápat vidět věci zevnitř. Poznáme skrze své srdce, že každá bouře má svůj smysl a konkrétní impulz, kvůli kterému vznikla. Poznáme, že můžeme chápat chování ostatních lidí a emoce, které v nich jsou, aniž bychom je přijali za své. Síla morganitu nás naučí rozlišovat co je naše a co není, pomůže nám vnímat vše, a přesto být sami sebou. O morganitu se pro jeho růžovou barvu říká, že je kamenem lásky. On nás učí milovat, a přesto nepřebírat zodpovědnost za druhé, učí nás soucítit, a přesto milovat sebe samé natolik, že se nenecháme ovlivňovat nižšími emocemi a vibracemi, než jaké jsou nám vlastní.

Když se totiž naladíte na vibrace akvamarínu a dovolíte mu, aby prostoupil celé vaše energetické pole, dodá vašemu vnímání průzračnou jasnost. Akvamarín náleží vodnímu elementu, tudíž v sobě nese sílu tohoto živlu. Dokáže vyčistit – vyjasnit emoce, pomůže nám plynule a jasně se vyjadřovat a zároveň být empatičtí. Když si budete chtít s někým promluvit v lásce a harmonii, vezměte si do kapsy akvamarín. Když vás čeká emočně vypjatá situace, ve které nechcete vybouchnout jako sopka, vezměte si akvamarín.

 

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická


Related Posts

Smaragd – Aktivátor léčitelských schopností

Smaragd – Aktivátor léčitelských schopností

Smaragd, tak jako mnohé další minerály má více “tváří” a schopností. O jedné jeho schopnosti sjednotit ženskou a mužskou polaritu uvnitř nás jsem už psala, v tomto textu bych se chtěla zaměřit na jeho léčivé a harmonizační schopnosti. Když se mě někdo zeptá, který minerál […]

Krystaloterapie – Test kvality vztahu

Krystaloterapie – Test kvality vztahu

Začátky vztahů bývají opojné a sluncem prozářené. Hormony přesycené tělo ovlivňuje jak naše emoce, které jsou zesílené, tak i mentální schopnosti, které jsou naopak v těžkém útlumu. Co kdyby vám někdo na začátku vztahu dal do ruky kouzelný nápoj, který by vám pomohl prohlédnout přes […]