Cesta, která má srdce

Cesta, která má srdce

Zájem lidí o minerály v posledních letech (či desetiletích) není módou, ale je přirozeným důsledkem “vesmírného” záměru, kterým je zvyšování vibrací naší planety i lidstva. Právě kvůli pomoci se zvýšením vibrací minerály houfně opouštějí tmu, ticho a klid uvnitř matky Země a vycházejí ven na světlo, aby nám mohli být průvodci v této náročné době. Už dávno neplatí, že je těžké získat určitý druh krystalu, pokud jej “chcete”, protože nabídka ke koupi je skutečně pestrá. Minerály jsou připravené nám být učiteli a pomáhat nám v této turbulentní době, která připomíná spíš velký střet dvou odlišných realit, které nemohou fungovat současně.

I když si toto všechno můžeme uvědomovat, přesto mnozí z nás řeší etickou stránku “vlastnění” krystalů. Když vynechám tu část, při které se na práci zneužívají děti a dělníci nedostávají řádně zaplaceno a zůstanu u otázky, zda je etické či správné brát si tyto dary země, co všechno mi k tomu běží hlavou? Zde na zemi se v lidských tělech vyskytují nejen bytosti, které si zde chtějí prožít nějaká dobrodružství či se něco naučit, ale jsou tu i bytosti, které sem přišly pomáhat ostatním, léčit, učit, navyšovat vibrace prostředí, ve kterém se pohybují. Šly sem zcela záměrně a vědomě, protože věděly, jak těžký život zde je a že zde dochází skutečně ke střetu dvou odlišných sil, my tomu říkáme dualita. Tyto duše věděly dopředu, jak těžké je zde vzpomenout si, kým jsme, protože tu je poškozené životní prostředí, naše těla jsou narušená toxicitou a všude kam oko dohlédne se doslova válí těžká energie, která zamezuje duchovnímu růstu.

Vědomí krystalů je tu pro nás, zrovna tak jako výše zmíněné bytosti vtělené do lidských těl, ale i ty pracující z jemnohmotné úrovně. Krystaly jsou připravené nám pomáhat v osobním i duchovním rozvoji, jsou našimi učiteli, léčiteli i moudrými knihami, ve kterých můžeme nacházet inspiraci i pochopení toho, co prožíváme. Krystaly nám nabízí pomoc na naší cestě ke své podstatě, moudrosti, síle, moci, lásce, vědění… Nejsou tu pro každého, jsou tu jen pro toho, kdo k nim cítí přitažlivost a lásku, cesta s nimi není ta jediná, ale pro mnohé z nás je to cesta, která má srdce.