Základy práce s energií krystalů – Kořenová čakra

Základy práce s energií krystalů – Kořenová čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem slabší a pomalejší. Koneckonců je to naše mysl, která rozhoduje, čemu se otevřeme a čemu ne. A to na základě vědomých i nevědomých podnětů. Čím více jsme schopni vědomě chápat procesy, které v nás probíhají, tím snadněji naše mysl otevře brány. Proto se v rámci uchopení základů práce s energií krystalů budeme postupně věnovat energetickým centrům a krystalům, které s jednotlivými centry rezonují. Za základní centra považuji 8 energetických center, 7 je známo jako hlavní čakry, jedno je opomíjené, ale klíčové k uchopení tvořivé energie:

 1. kořenová čakraenergetické centrum známé jako kořenová čakra je přímo zodpovědné za projekci toho, co jsme přijali za vlastní, ať vědomě, či nevědomě
 2. křížová čakra –  energetické centrum,  které je  zodpovědné za vztahy a životní energii
 3. pupeční čakra –  centrum zodpovědné za naši vůli, má v sobě oheň a silnou jangovou energii
 4. solár – toto centrum je spojené s naší schopností tvořit realitu, je doslova a do písmene magickým kotlíkem, do kterého hodíme obrázky (vize) oživené emocemi, potřebné množství energie a nezlomnou jistotu, že už je vše splněno a ono se to dříve či později splní
 5. srdeční čakraaktivní a čistá srdeční čakra je tím pravým zdrojem lidskosti, soucitu, všelásky a vnitřního klidu, ale také ochrany a bezpečí
 6. krční čakryenergetické centrum, které je známé jako centrum komunikace a vyjádření tvořivosti
 7. čakra třetího okaenergetické centrum zvané třetí oko je sídlem nejen jasnozřivých schopností, ale také intuice a inteligence
 8. korunní čakrapropojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem

U každého energetického centra jsou dva důležité parametry, které ovlivňují, či spíše určují jeho kvalitu a funkčnost.

 • čistota – míra čistoty zásadně ovlivňuje schopnost energetických center fungovat bez zkreslení a jejich potenciál k aktivaci
 • aktivita – čím více jsou naše energetická centra aktivní, tím víc máme přístup k schopnostem své skutečné podstaty (duše, duch) a zároveň dokážeme lépe pracovat i s potenciálem své lidské části

Kořenová čakra

Energetické centrum známé jako kořenová čakra je přímo zodpovědné za projekci toho, co jsme přijali za vlastní, ať vědomě, či nevědomě. Toho nevědomého je mnohem více než vědomého, čím méně si uvědomujeme sami sebe a čím méně chápeme principy, na kterých funguje tento svět, tím menší jsou naše možnosti realitu ovlivňovat. Toto centrum je přímo propojené se Zemí, na které žijeme, skrze něj můžeme vnímat energii jako pevnou hmotu. Čím méně je toto centrum aktivní, tím více „chyb“ se do našeho života promítá. Právě v kořenové čakře dochází k přepisu z jemnohmotných těl (částí nás samých) do těla (hrubohmotného).

Funkčnost kořenové čakry ovlivňuje toxické životní prostředí, od elektrosmogu po chemické znečištění. Protože je kořenová čakra doslova projektorem, který do vnějšího světa otiskuje vše, co máme uvnitř, “čočka” tohoto projektoru zanesená toxickou energií není schopná promítat příběh našeho života v plné kráse.

Pokud vás zajímá, jak poznat, že vaše kořenová čakra není ve formě, a tudíž není schopná manifestovat správně vaše vyšší energetická centra, můžete se orientovat podle těchto příznaků:

 • Vaše tělo nefunguje, jak má. Nemusíte být úplný hnidopich a řešit i drobnosti, protože v tomto světě jsme vyfasovali těla křehká a nedokonalá. Ale pokud má vaše tělo zdravotní problém, se kterými zápasíte, znamená to, že se těžká energii i z vyšších energetických center dostala až do kořenové čakry, tam sedí jako žába na prameni a vaše tělo je špatně napojené na jeho jemnohmotnou předlohu.
 • Máte málo peněz, a ačkoliv za hojnost je zodpovědná pupeční čakra (kterou můžete mít krásně aktivní), hojnost se u vás projevuje všelijak, například máte spoustu přátel, vlastně vám nic nechybí, jen ty peníze nejsou a hojnost k vám přichází skrze druhé. Peníze jsou zhmotněná životní energie, v tomto světě nám dávají vnější svobodu, takže když něco dře v kořenové čakře, dře i finanční situace.
 • Vše, co si ve svém životě přejete vlastně máte, ale tak trochu jinak, než byl původní záměr. Možná se uklidňujete tím, že to tak je v pořádku, že vesmír ví, co potřebujete, ale kdesi hluboko víte, že v tomto případě je to jinak. To se stává, když kořenová čakra trochu vázne a dochází k chybám v přepisu z vyšších center.
 • Často vás přepadají pocity marnosti, jste těžkopádní, nechce se vám nic dělat, jste líní a cokoliv, co je vám nepříjemné řešíte zajídáním. A také úbytek energie řešíte v první řadě jídlem, třeba čokoládou. I toto jsou příznaky zanesené kořenové čakry.
 • Zrovna tak se zatížená kořenová čakra může projevovat nemožností bdělého snění, či celkově problémy si pamatovat sny, anebo máte problémy s přechody do změněného stavu vědomí při meditaci například.

Ochrana kořenové čakry je v prostředí, ve kterém žijeme celoživotní úkol, bohužel se nedá říct, že stačí jednou vyčistit a pak už si jen třeba afirmovat, že “moje kořenová čakra jede na 100 %”. A kdo takovou sílu už má a stačí mu jen pomyslet, rozhodně nebude hledat informace na tomto webu. Ochrana je ale jen půlkou celé práce na kořenové čakře, protože buď preventivně řeší případné potíže, nebo léčí potíže už vzniklé. Konkrétně zanesení kořenové čakry toxickou energií. Druhou půlkou práce je její aktivace, to nám pomůže realizovat energii, která proudí z vyšších čaker a energetických center.

Pro práci s tímto energetickým centrem můžeme použít například černý turmalín (skoryl), hnědý turmalín (dravit), záhnědu, morion, rudý granát, rubín, hematit, magnetit, galenit, rudý zirkon a další.

 

Pokud se chcete nejen s kořenovou čakrou, ale s celým svým energetických systémem naučit pracovat za pomoci krystalů, doporučuji workshop Detox s krystaly (termín připravuji) nebo jeho pokračování Aktivace energetických center s krystaly (též v přípravě).

 

SKORYL
O skorylu neboli černém turmalínu, jsem vám sem nedávno psala, tedy o jeho schopnostech. Je to odborník na uzemnění, na propojení našich jednotlivých vrstev a pomáhá nám zaměřovat svou pozornost na to, co je důležité.
Pro naší kořenovou čakru je to skutečný balzám, léčitel a ochránce (a nejen pro ni, ale primárně ladí s kořenovou). Pokud máme v této oblasti nějaké problém (popisovala jsem symptomy ve včerejším textu), skoryl dokáže opravit co se dá. A v případě, že problém nemáme, ale chceme o svou kořenovou čakru pečovat, tak doporučuji čas do času pracovat se skorylem a toto energetické centrum naplnit jeho energií.
Je možné s ním pracovat tak, že si skoryl tak na půl hodiny přiložíte ke kořenové čakře (v oblasti pohlaví) a necháte jej pracovat tak půl hodiny, ideálně se záměrem, aby jeho energie čistila a aktivovala toto centrum.
A jak skoryl pracuje? Je to urychlovač energie, tak jako všechny turmalíny. Zrychlí energetické toky v našem poli i v jednotlivých energetických centrech a tím je, jak čistí, tak i chrání.
Černé turmalíny (skoryly) jsou jedničky v uzemňování energií. Není silněji uzemňující kámen nežli skoryl, čímž mám na mysli jeho schopnost propojit naše jemnohmotná těla s tělem fyzickým. Skoryl je přímo velmistr v propojování všech čaker, které dokáže úžasným způsobem podpořit v jejich aktivitě. Zesiluje a podporuje životní energii, posiluje naše vyzařování, takže se postupně stáváme stále méně napadnutelní z venku (jak pro energetické parazity, tak i pro ty živé, často v podobě našich bližních). Pokud budete černé turmalíny nosit jako šperky, můžete očekávat nárůst životní energie, zlepšení zdravotního stavu a intenzivní otevírání vědomí.
DRAVIT
Dnes mám pro vás informace o dravitu, tedy hnědém (může být žlutý) turmalínu. Dravit svou energií pracuje nejen s kořenovou čakrou, ale můžeme ho použít i na křížovou a pupeční.
Hnědé turmalíny (dravity) jsou balzámem na staženou první čakru. Pomáhají řešit základní životní obtíže, které vychází ze strachu o přežití. Tyto obavy vychází nejen z toho, co jsme prožili v tomto životě, ale jsou propojeny s naší rodovou linií. Co prožila naše prababička nás může k smrti děsit, co prožil pradědeček nás může nutit dělat zcela iracionální opatření, aby se situace neopakovala. Dravity dokážou (tak jako všechny turmalíny) pracovat napříč časem a vytvořit takové podmínky, abyste mohli povolit sevření první čakry.
Dravit je skvělý na situaci, kdy na vás doslova útočí programy typu když odejdu z práce, která mě nebaví, tak se můžu mít ještě hůř…když se rozvedu, moje životní úroveň se rapidně zhorší a neuživím své děti…když nebudu dělat, co po mě šéf, manžel, manželka, rodiče chtějí, nebudou mě mít rádi a přijdu o své jistoty a budu sám/sama. Všichni to známe, nutno říct, že tyto programy nemusí být vůbec naše vlastní životní zkušenost, často je to program zapsaný v našem fyzickém těle, které jsme při narození vyfasovali a které má častou svou vlastní “hlavu”. Tyto programy se nám vůbec nemusí ve vnějším životě projevovat a můžou nás ničit jen vnitřně. Trvale nahlodávají naší nervovou soustavu, tvoří nám úzkosti a stres. A právě dravit pomáhá posilovat i léčit celou nervovou soustavu. Když s ním budete pracovat, tak ho primárně používejte na strach a úzkosti. Přiložte si ho ke kořenové čakře a požádejte ho, aby vám svou energií pomohl změnit tyto toxické programy a myšlenkové vzorce. A můžete s ním pracovat i v akutních situacích, tedy když přijde strach či úzkost, třeba ze změny, vezměte si k sobě dravit.
Dravit není tak snadno dostupný jako třeba skoryl (černý turmalín), na stejnou práci tedy můžeme použít i ten skoryl a poradí si také, i když na to půjde po svém. A pokud ho doma máte, zkuste si porovnat, jak na vás působí a jaké jsou rozdíly, když o tutéž věc požádáte skoryl a dravit.

Related Posts

Krystaloterapie – s mapou či bez

Krystaloterapie – s mapou či bez

Pokud má být krystaloterapie dlouhodobě účinná, je vhodné postupovat systematicky. Není třeba se obávat, že kde je systém, chybí intuice, protože právě jejich spojení přináší ty nejlepší výsledky. Je to ale právě ten systém (návod, mapa, jízdní řád), který nám pomůže postupovat tak, abychom nic […]

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem […]