Krystaloterapie – teorie a principy

Krystaloterapie – teorie a principy

Léčení za pomoci krystalů má dlouhou tradici, není to vynález poslední doby nebo módní trend. Lidé odjakživa používali drahokamy a polodrahokamy pro zlepšení svého fyzického i psychického stavu a jisté je, že kdyby “to nefungovalo”, nikdo by krystaloterapií neztrácel čas. Skeptikům se může zdát záhadou, jak ty krystaly na naše těla působí, ale není na tom nic záhadného. Zjednodušeně by se dalo říct, že nám předají určité informace, někdo tomu říká kódy, někdo programy. Krystaly jsou energetické bytosti ukotvené do hmotných těl. Tak jako jejich fyzické schránky jsou jiné než ty naše, tak i energetická podstata je jiná, než je ta naše.

Když se naše energetické pole prolne s tím jejich, díky své silné energii a stabilním vibracím dokážou dříve či později přepsat naše narušené části a překódovat je do původní podoby (plného potenciálu). Je jen v našich rukách, jak “hluboko” jejich energii do sebe pustíme. Ačkoliv technika “terapie” je trochu odlišná, v principu se krystaloterapie neliší od fytoterapie. Jediný rozdíl je, že v rámci fytoterapie se různé formy rostlinných preparátů či části rostlin užívají vnitřně či různě aplikují na tělo, krystaly se v rámci krystaloterapie na tělo jen přikládají. A stejně jako v rostlinné terapii i u krystaloterapie platí, že čím lépe poznáte bylinu či krystal, jehož energii (program) chcete integrovat a tím pozměnit chybné nastavení svého energetického systému, tím účinnější tato terapie bude a tím hlouběji jeho/její energie pustíte dovnitř. Tedy pokud nechceme být trvale závislí na nějaké terapeutovi, který nám bude říkat, co, kdy a jak máme dělat.

Co z toho tedy plyne?

  • krystaly jsou v podstatě energetické bytosti, které nám mohou předat nové kódy a změnit chybná nastavení v našem energetickém poli.
  • čím více informací o nich pustíme do svého vědomí, tím lépe můžeme jejich energii přijmout a integrovat.
  • k prolínání energetických polích (krystalu a člověka, případně zvířete) při krystaloterapie dochází vždy, ale ne každý se tomu dokáže či chce otevřít. K tomuto otevření a přijetí je třeba buď důvěra v terapeuta, nebo naprostá jistota, že krystaly jsou energetické bytosti vtělené do hmotných schránek nesoucí konkrétní energie/informace. Tuto “jistotu” je možné vnímat třeba intuicí, nebo napřímo vnímat svými vnitřními smysly.
  • s krystaly je třeba pracovat aktivně, jejich pasivní přítomnost v našem poli sice též působí velmi pozitivně a ozdravně, ale teprve aktivní práce s nimi přináší výborné výsledky, které můžete snadno zhodnotit podle toho, jak se vám krystaloterapie promítne do vnějšího života. Tedy konkrétně v jaké jste fyzické kondici, jak prožíváte vztahy se svými bližními a jak jste na tom se zdroji, jestli máte vše, co mít chcete a potřebuje pro šťastný a klidný život.
  • když si srovnáme tři základní životní oblasti (zdraví, vztahy a peníze), můžeme dále s krystaly pracovat na duchovní růstu, rozvíjet své schopnosti, rozšiřovat vědomí a poznávat svou skutečnou podstatu. Pokud máte tendenci vynechat ozdravení své osobnosti a rovnou se vrhnout na duchovní rozvoj, nedořešené záležitosti vám budou odčerpávat velké množství energie, a proto doporučuji začít nejdříve osobním rozvojem.
  • mnoho známých mystiků a duchovních učitelů říká, že jsme dokonalé bytosti a nepotřebujeme vůbec nic, žádné berličky, žádné vnější nástroje. K dosažení tohoto mistrovství vede hodně dlouhá cesta a každý v takovém stavu vědomí sám pozná, že už nepotřebujeme pomoc a podporu třeba krystalů. K životnímu mistrovství se dá dojít po různých cestách, pro někoho je cesta za podpory krystalů to pravé a není důvod o ní pochybovat nebo se obávat, že ještě nějaké “berličky” potřebujete.
  • a poslední bod – není nutné mít u sebe každý krystal, abychom mohli pracovat s jeho energií, napojit se na ně dá i přes fotku nebo přes jeho nehmotnou formu (někteří lidé je vnímají vnitřní zrakem). Jestli se vám práce s nehmotnými krystaly daří poznáte podle toho, jestli máte jasné výsledky buď v osobní úrovni (zlepšení na úrovni zdraví, vztahů a financí), případně se rozvíjí a aktivují vaše schopnosti (třeba jasnozřivost, empatie či léčitelské schopnosti), rozšiřujete své vědomí, jste schopni lépe tvořit svůj život a být užiteční i pro ostatní bytosti.

Ke krystalům je v dnešní době přitahováno mnoho lidí a existuje mnoho přístupů a možností, jak s nimi pracovat. Nechci hodnotit, co je lepší, co je rozvinutější či co je špatně, jen s vámi sdílím cestu, která mi dává největší smyl a jejíž výsledky můžu pozorovat nejen na sobě, ale i na mnoha dalších lidech, kteří si po ní vydali.


Related Posts

Krystaloterapie – s mapou či bez

Krystaloterapie – s mapou či bez

Pokud má být krystaloterapie dlouhodobě účinná, je vhodné postupovat systematicky. Není třeba se obávat, že kde je systém, chybí intuice, protože právě jejich spojení přináší ty nejlepší výsledky. Je to ale právě ten systém (návod, mapa, jízdní řád), který nám pomůže postupovat tak, abychom nic […]

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem […]