Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem slabší a pomalejší. Koneckonců je to naše mysl, která rozhoduje, čemu se otevřeme a čemu ne. A to na základě vědomých i nevědomých podnětů. Čím více jsme schopni vědomě chápat procesy, které v nás probíhají, tím snadněji naše mysl otevře brány.

 

Proto se v rámci uchopení základů práce s energií krystalů budeme postupně věnovat energetickým centrům a krystalům, které s jednotlivými centry rezonují. Za základní centra považuji 8 energetických center, 7 je známo jako hlavní čakry, jedno je opomíjené, ale klíčové k uchopení tvořivé energie:

 1. kořenová čakra – energetické centrum známé jako kořenová čakra je přímo zodpovědné za projekci toho, co jsme přijali za vlastní, ať vědomě, či nevědomě
 2. křížová čakra – energetické centrum, které je zodpovědné za vztahy a životní energii
 3. pupeční čakra – centrum zodpovědné za naši vůli, má v sobě oheň a silnou jangovou energii
 4. solár – toto centrum je spojené s naší schopností tvořit realitu, je doslova a do písmene magickým kotlíkem, do kterého hodíme obrázky (vize) oživené emocemi, potřebné množství energie a nezlomnou jistotu, že už je vše splněno a ono se to dříve či později splní
 5. srdeční čakra – aktivní a čistá srdeční čakra je tím pravým zdrojem lidskosti, soucitu, všelásky a vnitřního klidu, ale také ochrany a bezpečí
 6. krční čakra – energetické centrum, které je známé jako centrum komunikace a vyjádření tvořivosti
 7. čakra třetího oka – energetické centrum zvané třetí oko je sídlem nejen jasnozřivých schopností, ale také intuice a inteligence
 8. korunní čakra – propojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem

 

U každého energetického centra jsou dva důležité parametry, které ovlivňují, či spíše určují jeho kvalitu a funkčnost.

 • čistota – míra čistoty zásadně ovlivňuje schopnost energetických center fungovat bez zkreslení a jejich potenciál k aktivaci
 • aktivita – čím více jsou naše energetická centra aktivní, tím víc máme přístup k schopnostem své skutečné podstaty (duše, duch) a zároveň dokážeme lépe pracovat i s potenciálem své lidské části

KORUNNÍ ČAKRA

Energetické centrum, které je umístěné na temeni hlavy, se nazývá korunní čakra. Když je prostá těžkých energií a je aktivní, propojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem. Záleží, jaké označení vám sedí nejlépe. Když máme všechny čakry energeticky čisté a aktivní a aktivujeme si korunní čakru, stáváme se prodlouženou rukou ducha. Zní to vznešeně, ale je to prosté. Přestáváme tvořit disharmonii, naše ego přestávají naplňovat nové a nové hračky či splněná osobní přání, ale naopak ego (osobnost) baví jednat v souladu se zdrojem. Ačkoliv člověk s čistými a aktivními energetický centry může mít doslova všechno, na co ukáže, nepotřebuje mít vše a radši sám sebe používá jako prostředníka a předává energie, které skrze něj proudí dál. Může to být práce s lidmi (nejen terapeut, ale i učitel či úředník :D), může to být práce se zvířaty, péče o přírodu, výroba předmětů, které jsou nejen praktické a krásné, ale také jsou to energetické zářiče.

Naopak zanesená a málo aktivní korunní čakra má za následek odpojení se od celku, zaměření se jen na své blaho a zisk, neschopnost či nechuť být součástí něčeho většího, ale přesto mít svou vlastní silnou osobnost a jisté preference, které nemusí být stejné, jako mají ostatní. Také se může těžká energie v oblasti korunní čakry projevovat jako nechuť být zodpovědný/á za cokoliv, co nás přesahuje, takže třeba za místo, ve kterém žijeme, okolní přírodu, za zdravý a bezpečný prostor k životu pro naše děti či třeba zvířata.

Dle těchto příznaků poznáte, že vaše korunní čakra potřebuje trochu (či hodně) péče:

 • Neschopnost vidět, vnímat či cítit spojení s ostatními bytostmi, a to jak lidmi, tak i se zvířaty či rostlinami.
 • Oslabená schopnost být v kontaktu se světelnými bytostmi, či neschopnost vůbec připustit, že nejsme ve vesmíru sami.
 • Odpojení od vlastního vyšší já (ducha), nemožnost získávat od něj (od sebe) odpovědi na své otázky, podpůrnou energii a inspiraci.
 • Na fyzické úrovni to jsou časté bolesti hlavy, poruchy vědomí, odtržení od reality a žití v iluzi.

Když je naše korunní čakra čistá a aktivní, máme přístup k velmi vysokým energiím, které lze používat třeba k léčení nebo energetizování všeho kolem nás. Vnímáme propojení s celým bytím, spojení se všemi lidmi a jsme schopni velkého nadhledu nad tímto světem. Naše tolerance se zvyšuje, ale ne na úkor přehlížení vlastních nevyřešených témat. Skrz korunní čakru vede přímé napojení na Vyšší já i celý vesmír, takže už nikdy nemáme pocit, že jsme na něco sami.

Krystaly, které pracují s korunní čakrou jsou například: křišťál, selenit, měsíční kámen, danburit (ten byl už u srdeční), ametyst, kaktusový ametyst, apofylit, fialový skapolit a další.


Related Posts

Základy práce s energií krystalů – Čakra třetího oka

Základy práce s energií krystalů – Čakra třetího oka

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem […]

Základy práce s energií krystalů – Krční čakra

Základy práce s energií krystalů – Krční čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem […]