Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Základy práce s energií krystalů – Korunní čakra

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem slabší a pomalejší. Koneckonců je to naše mysl, která rozhoduje, čemu se otevřeme a čemu ne. A to na základě vědomých i nevědomých podnětů. Čím více jsme schopni vědomě chápat procesy, které v nás probíhají, tím snadněji naše mysl otevře brány.

 

Proto se v rámci uchopení základů práce s energií krystalů budeme postupně věnovat energetickým centrům a krystalům, které s jednotlivými centry rezonují. Za základní centra považuji 8 energetických center, 7 je známo jako hlavní čakry, jedno je opomíjené, ale klíčové k uchopení tvořivé energie:

 1. kořenová čakra – energetické centrum známé jako kořenová čakra je přímo zodpovědné za projekci toho, co jsme přijali za vlastní, ať vědomě, či nevědomě
 2. křížová čakra – energetické centrum, které je zodpovědné za vztahy a životní energii
 3. pupeční čakra – centrum zodpovědné za naši vůli, má v sobě oheň a silnou jangovou energii
 4. solár – toto centrum je spojené s naší schopností tvořit realitu, je doslova a do písmene magickým kotlíkem, do kterého hodíme obrázky (vize) oživené emocemi, potřebné množství energie a nezlomnou jistotu, že už je vše splněno a ono se to dříve či později splní
 5. srdeční čakra – aktivní a čistá srdeční čakra je tím pravým zdrojem lidskosti, soucitu, všelásky a vnitřního klidu, ale také ochrany a bezpečí
 6. krční čakra – energetické centrum, které je známé jako centrum komunikace a vyjádření tvořivosti
 7. čakra třetího oka – energetické centrum zvané třetí oko je sídlem nejen jasnozřivých schopností, ale také intuice a inteligence
 8. korunní čakra – propojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem

 

U každého energetického centra jsou dva důležité parametry, které ovlivňují, či spíše určují jeho kvalitu a funkčnost.

 • čistota – míra čistoty zásadně ovlivňuje schopnost energetických center fungovat bez zkreslení a jejich potenciál k aktivaci
 • aktivita – čím více jsou naše energetická centra aktivní, tím víc máme přístup k schopnostem své skutečné podstaty (duše, duch) a zároveň dokážeme lépe pracovat i s potenciálem své lidské části

KORUNNÍ ČAKRA

Energetické centrum, které je umístěné na temeni hlavy, se nazývá korunní čakra. Když je prostá těžkých energií a je aktivní, propojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem. Záleží, jaké označení vám sedí nejlépe. Když máme všechny čakry energeticky čisté a aktivní a aktivujeme si korunní čakru, stáváme se prodlouženou rukou ducha. Zní to vznešeně, ale je to prosté. Přestáváme tvořit disharmonii, naše ego přestávají naplňovat nové a nové hračky či splněná osobní přání, ale naopak ego (osobnost) baví jednat v souladu se zdrojem. Ačkoliv člověk s čistými a aktivními energetický centry může mít doslova všechno, na co ukáže, nepotřebuje mít vše a radši sám sebe používá jako prostředníka a předává energie, které skrze něj proudí dál. Může to být práce s lidmi (nejen terapeut, ale i učitel či úředník :D), může to být práce se zvířaty, péče o přírodu, výroba předmětů, které jsou nejen praktické a krásné, ale také jsou to energetické zářiče.

Naopak zanesená a málo aktivní korunní čakra má za následek odpojení se od celku, zaměření se jen na své blaho a zisk, neschopnost či nechuť být součástí něčeho většího, ale přesto mít svou vlastní silnou osobnost a jisté preference, které nemusí být stejné, jako mají ostatní. Také se může těžká energie v oblasti korunní čakry projevovat jako nechuť být zodpovědný/á za cokoliv, co nás přesahuje, takže třeba za místo, ve kterém žijeme, okolní přírodu, za zdravý a bezpečný prostor k životu pro naše děti či třeba zvířata.

Dle těchto příznaků poznáte, že vaše korunní čakra potřebuje trochu (či hodně) péče:

 • Neschopnost vidět, vnímat či cítit spojení s ostatními bytostmi, a to jak lidmi, tak i se zvířaty či rostlinami.
 • Oslabená schopnost být v kontaktu se světelnými bytostmi, či neschopnost vůbec připustit, že nejsme ve vesmíru sami.
 • Odpojení od vlastního vyšší já (ducha), nemožnost získávat od něj (od sebe) odpovědi na své otázky, podpůrnou energii a inspiraci.
 • Na fyzické úrovni to jsou časté bolesti hlavy, poruchy vědomí, odtržení od reality a žití v iluzi.

Když je naše korunní čakra čistá a aktivní, máme přístup k velmi vysokým energiím, které lze používat třeba k léčení nebo energetizování všeho kolem nás. Vnímáme propojení s celým bytím, spojení se všemi lidmi a jsme schopni velkého nadhledu nad tímto světem. Naše tolerance se zvyšuje, ale ne na úkor přehlížení vlastních nevyřešených témat. Skrz korunní čakru vede přímé napojení na Vyšší já i celý vesmír, takže už nikdy nemáme pocit, že jsme na něco sami.

Krystaly, které pracují s korunní čakrou jsou například: křišťál, selenit, měsíční kámen, danburit (ten byl už u srdeční), ametyst, kaktusový ametyst, apofylit, fialový skapolit a další.


Related Posts

Krystaloterapie – s mapou či bez

Krystaloterapie – s mapou či bez

Pokud má být krystaloterapie dlouhodobě účinná, je vhodné postupovat systematicky. Není třeba se obávat, že kde je systém, chybí intuice, protože právě jejich spojení přináší ty nejlepší výsledky. Je to ale právě ten systém (návod, mapa, jízdní řád), který nám pomůže postupovat tak, abychom nic […]

Základy práce s energií krystalů – Čakra třetího oka

Základy práce s energií krystalů – Čakra třetího oka

Pro práci s krystaly v rámci krystaloterapie je velmi důležité chápat, z jakých částí je utvořeno naše jemnohmotné tělo a co mají tyto jednotlivé části na starosti. Ačkoliv je možné pracovat i bez těchto znalostí, ve většině případů jsou výsledky krystaloterapie bez pochopení souvislostí mnohem […]