Krystalová mřížka na ochranu

Krystalová mřížka na ochranu

Dnes tu mám ukázku krystalové mřížky, jejíž záměr je ochrana. Není to ochrana tvořená ze strachu, možná spíš z obezřetnosti a v tomto případě jsem jí dělala na zcela konkrétní záležitost. Uprostřed je skoryl, který je známý jako ochranný kámen. Zrychluje energetické toky a z vašeho energetického pole se stane z líné řeky či rybníku horský potok, ve kterém je voda stále čistá, protože vše, co by jí mohlo znečistit okamžitě odpluje (třeba do toho rybníku). Pak jsou tam záhnědy, které energii celé mřížky dostanou až do hmotné reality a řádně jí uzemní. A nakonec topazy. Ty jsou tam z důvodu, aby pomohly v mém poli pročistit všechny vzorce myšlení a chování, které by mi umožnily dostat se přesně do té situace, kvůli které mřížka vznikla.
Mřížka je tedy vlastně jak prevencí před možným problémem, tak i současně řeší můj současný stav, díky kterému bych místo tvoření harmonické reality stvořila nějaký paskvil.
Ochrana nemusí produktem strachu, může být spíš naopak produktem lásky k sobě, vnímání své vlastní cesty a všech slepých uliček na ní, všech pastí i zkratek.