Krystaloterapie – práce s fyzickým tělem

Krystaloterapie – práce s fyzickým tělem

Když jsem se před lety rozhodla, že spolupráce s krystaly je pro mě ta pravá cesta a že pochopení toho, jak na nás krystaly působí a co pro nás můžou dělat je pro mě důležitější, než všechny moje ostatní zájmy (a že jich mám jako blíženec hodně), můj život se velmi změnil. Nebylo to hned, byl to proces, který trval mnoho let a stále probíhá. Zpočátku jsem krystaly vnímala jako jednu z cest, jak rozšířit své vědomí za hranice běžného “světa”, rozvinout v sobě neuchopený potenciál a stát se jak lepším člověkem, tak se i rozvíjet po duchovní stránce. Jak jsem se rozvíjela a měnila já, změnilo se i moje vnímání krystalů a hlavně toho, jak na nás působí. Už dávno nepotřebuju mít v noci plnou postel krystalů (i když většinou je u sebe i v noci mám), už nepotřebuju tahat plnou kabelku kamení, abych se cítila v bezpečí (ale přesto je tam nosím, protože miluju).

Dřív jsem vnímala, že ve společnosti krystalů se mi otevírají brány do všech dimenzí, které si jen lze přestavit a chtěla prozkoumat celý vesmír, ale čím více mám jejich energii integrovanou, tím více mě vedou ke zkoumání světa, ve kterém žiju teď. Když jsem v prosinci začala připravovat workshop “regenerace”, který je zaměřený na práci s fyzickým tělem, ani jsem netušila, že právě tato práce s tělem, které si zde jako duch na čas půjčujeme je pro naši schopnost realizovat své schopnosti a sílu je naprosto klíčová. Naše tělo do sebe doslova zapisuje vše, čím procházíme už od početí i ještě dřív. Každé trauma je zapsáno v našem mozku a následně přepisované do těla v podobě různých nemocí, nebo se “jen” projevuje jako mentální a emoční disfunkce. A i obráceně, každý drobný posun, který na sobě třeba za pomoci krystalů uděláme mění náš mozek i naše schémata, podle kterých fungujeme.

I když to vypadá, že práce s minerály je jen jakási energetická zábava a není to skutečné léčení, opak je pravdou. Když si například skutečně integrujeme energii akvamarínu, změní se stav nejen našeho energetického pole, ale i náš mozek. Limbický systém přestane spínat programy přežití (jen když skutečně nepůjde o život) a nutit nás jít do protitlaku a vzdoru, mozková kůra se začne více rozvíjet a my tak budeme schopni mnohem účinněji tvořit svůj život, měnit to, co s námi neladí a nezlobit se na sebe i celý svět, že už to dávno neumíme. S každou další uchopenou (integrovanou) energií nějakého krystalu rozvíjíme nejen svou osobnost a vyšší mozkové funkce a současně děláme prostor své duši, aby se zde mohla více projevit, realizovat svůj potenciál, a ještě více ho aktivovat a rozvíjet.

Když to shrnu, to, co se mi před lety zdálo být objížďkou se mi dnes jeví jako veliká zkratka. Práce s fyzickým tělem, harmonizace různých jeho částí, a hlavně mozku může náš životní růst (osobní i duchovní) velmi urychlit. Ale jako každý “urychlovák” může být mnohem více náročná, než když pracujeme třeba jen na svých čakrách. Když se toho ale nelekneme a svému tělu se začneme mnohem více věnovat, odměnou je zrychlený rozvoj různých schopností (respektive jejich odblokování), větší sebedůvěra, pochopení toho, jak se svou osobností pracovat, abychom mohli optimálně fungovat a měli stále dost energie jak pro život v této realitě, tak i pro svůj rozvoj coby bytostí multidimenzionálních. Nebojte se tedy více pracovat přímo se svým fyzickým tělem, posílat léčivou energii krystalů jak do celého těla, tak i do konkrétních oblastí, jako jsou třeba žlázy s vnitřní sekrecí, kosti, tělní tekutiny, orgány… Zkuste volit krystaly dle toho, co si tělo řekne, pokud už s ním máte takový vztah, že mu důvěřujete. Pokud ne, můžete začít s energií selenitu, ametystu, smaragdu či křišťálu a postupně přidávat ty minerály, u kterých ucítíte, že jsou ty pravé pro vás a vaše tělo.