Jak chránit svůj pracovní “prostor”

Jak chránit svůj pracovní “prostor”

Ve svém osobním životě zpravidla máme relativně velkou kontrolu nad tím, s kým se stýkáme. Když na sobě pracujeme a z konzumenta se změníme v aktivního tvůrce (konzument se nechává ovlivňovat a přijímá to, co je mu systémem podsouváno, tvůrce je zodpovědný za svou realitu a místo konzumování reality podstrčené si ji radši tvoří sám, aspoň do určité míry), často dojde k výměně okruhu lidí, se kterými se přátelíme. Je to přirozené a děje se to vlastně samo. V oblasti pracovní sice též do určité míry k velkému posunu dojde, ale zde to velmi závisí na oboru, kterému se věnujeme a co si budeme namlouvat, v některý profesích se stále budete stýkat s lidmi, kteří na sobě nepracují ani trochu a chtějí jen konzumovat, často i vaši životní energii. Naše vyzařování sice ovlivňuje i tyto lidi a spíše si tvoříme a přitahujeme harmonii, ale přesto je pracovní oblast více otevřená různým energiím než náš osobní život.

Pokud se chceme ve svém pracovním prostoru vyhnout turbulencím, ztrátě energie, a dokonce i finančním propadům, je třeba dělat různá opatření. Tak jako chráníme svůj účet, e-mail či fb profil mnohaúrovňovými opatřeními a hesly, pravidelně kontrolujeme, zda v našem počítači nejsou viry a vynášíme z kanceláře odpadky, zrovna tak je třeba pečovat o energetický prostor, který s naší prací souvisí a který je vlastně její podstatou. V tomto prostoru se nachází mise vaší firmy, vize do budoucna, má (či měl by mít) konkrétně definovaný záměr, vibrační frekvence, v nichž pracujeme a toto všechno je třeba chránit, posouvat, rozvíjet a posilovat.

A zde je pár tipů, jak se o tento energetický prostor starat:

  • ochrana – tak jako správný rytíř nevyjíždí bez ochrany, tak v oblasti práce bychom neměli ochranu zanedbávat. Zapomeňte na ezopoučky, že ochrana = strach, a tudíž je to špatně, tato stigmatizace strachu jakožto motivace je naprosto zhoubná. Právě strach, když není patologický nám přesně ukazuje na naše slabá místa a pomáhá nám je zpevnit nebo klidně i opevnit. Na ochranu doporučuju pracovat se skorylem nebo třeba s pyritem. Můžete je mít třeba kanceláři na polici či na stole (můžou být i v šuplíku), požádejte je o probírku lidí, které vaše služby chtějí. Aby lidé se zlými úmysly neprošli, případně aby se u vás chovali způsobně a vzorně.
  • očista – pravidelně svůj pracovní prostor pročistěte, aby vám zbytečně neunikala energie, nepřicházeli jste o svůj čas a peníze. Zde je perfektní pomocník obsidián a jeho prudká sopečná energie, pravidelně ho požádejte o kontrolu prostoru, jeho energie jako sonar rozvlní celý váš prostor a každého vetřelce či jeho dlouhé prsty chytne za šos vyvede ven. Tuto proceduru dělejte dle zaměření vaší firmy (nebo i jako zaměstnanec jakékoliv instituce), někomu bude stačit jednou za měsíc, někomu jednou za týden. Pozorujte výsledky, někdy vám může chvilku trvat, než energii obsidiánu správně uchopíte, ale brzo by měly být výsledky této proti parazitické kůry vidět jak na vaší náladě, tak i na vašem účtu.
  • vize a rozvoj – kde není vize, tam se postupně vplíží destrukce a rozklad. Tento svět je postavený na nutnosti neustálého rozvoje, nemusí jít o skoky, můžou to být klidně i pomalé, ale jisté kroky. Pokud chcete zůstat v proudu, je třeba vědět, kam plujete, jinak můžete skončit na mělčině. Pro pracovní účely je v tomto naprostá topka citrín. Nemusí jít jen o firemní růst, ale i o inspiraci, nové znalosti, které vám vaši práci ulehčí a budou odpovídat rozvoji vašeho vědomí i vědomí společnosti. Citrín připojte ke skorylu či pyritu, požádejte ho o vedení, drive, synchronicity, které vaši firmu povedou tak, aby se vám dobře pracovala a vašim zákazníkům to přinášelo maximální užitek. Prostě win – win strategie.
  • harmonie – naprosto nezbytná ingredience pracovního prostoru. Pokud máte pocit, že trochu dramatu neuškodí, asi ještě nejste emočně vyzrálé osoby a je třeba se na to podívat. A to myslím tak, že potřebujete stres či mít nad sebou pomyslný bič, abyste zvládali termíny apod. A zpět k harmonii, do ní náš pracovní prostor může přivádět třeba selenit. Zde doporučuju sehnat větší kus a požádat ho, aby držel vibrační frekvence vaší firmy na co nejvyšší úrovni. Aby harmonie z vašeho prostoru přecházela i do srdcí vašich klientů, aby u vás a ve vaší péči bylo všem dobře a aby každý, kdo do vašeho prostoru vstoupí (a to jak fyzicky, tak i virtuálně) byl energií selenitu očištěn a harmonizován.

Možností, jak o svůj pracovní prostor pracovat je samozřejmě více, zkoušejte, co vám bude nejlépe fungovat a vyhovovat. Při správné péči jsou výsledky ihned viditelné, takže sledujte, co se bude dít.

O svůj pracovní prostor je možné pracovat i za pomoci krystalových mřížek, a to jak těch, které tvoříme z krystalů, tak i v podobě šperků, harmonizačních obrazů s integrovanými krystaly či pevných krystalových mřížek v podobě zářičů.