Video – Krystaly a hubnutí

Video – Krystaly a hubnutí

To, co v tomto videu říkám asi nebude chtít slyšet nikdo, kdo hledá rychlá a snadná řešení. Krystaly nejsou kouzelná pilulka a pokud chceme jakoukoliv změnu (nejen hubnutí) ve svém životě udělat trvale udržitelnou, musíme počítat s tím, že práce musí jít do hloubky. A to platí i u hubnutí. To, co vidíme jako stav, který se nám nelíbí začíná zcela jinde. Pokud chceme změnu vnější, musíme jít i do změny vnitřní. Najít to, co z nás udělalo to, kým jsme teď, se všemi svými stíny, traumaty a podivnými vzorci chování i myšlení. Ani takto hluboká práce s krystaly však nezpůsobí, že se něco stane samo, bez naší další aktivity a změn na vnější úrovni, ale když si opravíme své nitro, vnější práce bude radostí a ne dřinou, která stojí a padá na tom, zda udržíme neudržitelné (vůli).

Pokud chcete lépe poznat sami sebe, své slabé i silné stránky a skutečně intenzivně se pustit do oprav a změn, doporučuji začít zde a pak se zaměřit na lepší poznání svého fyzického těla.