Přístup k práci s krystaly

Přístup k práci s krystaly

Energetické práci s krystaly se věnují převážně ženy, i když i mezi muži se najdou tací, kteří je chtějí poznávat i z jiného úhlu pohledu, než je ten sběratelský. Možná i proto se často říká, že nejdůležitější je intuitivní poznání krystalů, že je prostě a jednoduše musíte cítit a to stačí. To je totiž ženský/jinový přístup ke krystalům, ten mužský/jangový (když opomenu jejich sbírání a vystavování ve vitrínách jen pro potěchu oka) je o jejich poznání skrze vědomí. To znamená, že s jangovým přístupem usilujeme o to, abychom věděli, co který krystal “umí”, proč máme potřebu s některým konkrétním pracovat a proč třeba krystalovou mřížku udělat tak či onak.

Každý z přístupů je jiný, každý je stejně důležitý a ideální je, když si osvojíme oba dva. Mohla bych si jako žena říkat, že je pro mě důležitější cítit a víc řešit nemusím, ale všichni jsme složení z jinu a jangu a v ideálním případě bychom v sobě měli mít tyto opačné polarity vyrovnané. Zdůrazňuji, že vyrovnané pro sebe jako jednotlivce, v partnerských vztazích je důležité, aby měl každý z parterů více z jedné z polarit, ale jako jednotlivec, který pracuje s krystaly jsme tu každý sám za sebe, tedy nepotřebuju, abych já intuitivně zvolila krystaly a můj mužský protějšek mi říkal, co který krystal umí.

A proč je důležité mít zvládnutý mužský i ženský přístup? Protože jen tak pracuji skutečně do hloubky a celistvě, práce je intenzivnější a rozvoj rychlejší. I já mám samozřejmě období, když si pro práci vyberu krystal a nevím proč, případně udělám zcela intuitivní mřížku a nevím, jaký má účel, ale to neznamená, že nějaká moje část to neví. A tak je vždy mým záměrem dojít i k poznání účelu mřížky a pochopení, proč jsem ten který krystal pro práci zvolila. Takže pokud u vás vyhrává jangový přístup, je třeba se učit více cítit, pokud zvládáte jinový přístup, tedy krystaly cítíte a intuitivně víte, který “použít”, je třeba se o nich (případně od nich) dozvědět i to, proč vybíráte pro práci konkrétní krystal.

PS: více o tématu mluvím ve kurzu Spolupráce s krystaly I.