Přechod do ženské energie

Přechod do ženské energie

Více se “stáhnout” do ženské energie a současně zůstat autonomní bytostí je proces, který je nám umožněn až když si zpracujeme svá vnitřní zranění a posílíme svou mužskou energii natolik, že se sami v sobě cítíme v bezpečí a doma. Tento proces nám umožní žít s větší lehkostí, mít ze života dobrý pocit a cítit naplnění, i když se to může zdát v tomto světě, který je plný těžkostí a bolesti jako nereálný cíl.
A přesně sem nás může práce s krystaly přivést. K sobě samým, své síle, bezpodmínečné lásce a životní lehkosti.