Kdy začíná duchovní rozvoj

Kdy začíná duchovní rozvoj

Cesta duchovního rozvoje není pro každého, protože ne každý je ochotný se této cestě oddat.

  • Najít v sobě dostatek disciplíny a nečekat na to “až se mi bude chtít, tak…”.
  • Najít v sobě dostatek pokory, abych si nezačala myslet, že už mám všechno vyřešené a nepropadla pýše.
  • Najít v sobě dostatek sebereflexe, abych si stále byla vědoma svých slabin a poctivě je měnila v silné stránky, nebo je přijala jako svou součást.
  • Najít v sobě dostatek lásky k životu, abych nepropadla pocitům marnosti a nenávisti ke všem, kteří se rozhodli touto cestou nejít.
  • Najít v sobě dost odvahy pustit se všeho známého, protože už to se mnou neladí.
  • Najít v sobě sílu postavit se svým největším strachům a démonům.

A toto je teprve začátek. Skutečný duchovní rozvoj nezačíná okamžikem, kdy si koupíme první krystal či navštívíme první seminář. Začíná až tehdy, kdy sladíme svou osobnost se svou duší natolik, že začneme žít v každodenním životě podle svých vnitřních hodnot, a ne podle vnějších kritérií, hodnot, standardů a výkladů. A zcela upřímně, je to tak náročný proces, že mnoho lidí to cestou vzdá, zůstane viset na půl cesty v iluzích o sobě i o druhých, v předstírání a zaprodávání své duše. Protože kdyby to bylo tak snadné, jak se říká, byli by tam už všichni a vnější realita by to neomylně zrcadlila.

A když už tam, kde duchovní rozvoj začíná skutečně jste, nebo jste třeba už mnohem dál než na začátku, nezapomínejte na to, že sice jste duch, který se zrodil do tohoto světa a jste stále součástí absolutna, ale tento svět má určitá pravidla a principy, na kterých je vytvořen a je třeba je nejdříve přijmout, než se je začnete pokoušet obcházet. Těmi principy nemyslím společenské normy či vzorce myšlení, ale principy realizace vizí ve hmotě. Změny v hmotném světě. Sebeléčení. Hojnost. Rozvoj vyšších schopností. Atd.

Jak toto souvisí s krystaly? Totálně a vůbec. Pokud vaše cesta s krystaly není propojená, dostanete se tam bez nich. A pokud jsou krystaly a práce s nimi neoddělitelnou součástí vašeho duchovního rozvoje, pomůžou vám cestu urychlit a zpříjemnit svou společností a krásou.