On-line workshop “Detox s krystaly”

On-line workshop “Detox s krystaly”

Náš potenciál, tedy schopnosti, které máme k dispozici často jen dříme a čeká na probuzení. To, co uspává naše schopnosti, sílu i vnímání je energetická zátěž, která obaluje naše čakry, a i když jsou pod touto zátěží často velmi aktivní, přes ten energetický balast se nemůžou naše čakry řádně projevit a fungovat bez omezení a chyb. Je proto důležité před jakoukoliv další aktivací čaker a schopností nejdříve vyčistit starou zátěž, už jen toto čištění má na náš život veliký vliv a může život obrátit novým (a lepším) směrem. Pro energetický restart jsou krystaly dokonalí průvodci, pomůžou nám se vyčistit a tím zlepšit i regenerační schopnosti fyzického těla. Výhoda takové práce s krystaly je, že se neladíme na neznámou energii, ale na energii konkrétního krystalu, kterou známe a je nám blízká.
Detox s krystaly je vlajkovou lodí všech mých kurzů a workshopů. Nejen, že je nutné ho absolvovat, pokud chcete jít i do jiných workshopů, ale také se na něm naučíte pracovat s krystaly velmi účinným způsobem, a i když je detox zaměřený na očistu energetického pole a čaker, způsob práce s krystaly z něj je aplikovatelný vlastně na cokoliv.

Proč vlastně workshop a ne seminář?

Termín “workshop” jsem zvolila z toho důvodu, že tento on-line program bude velmi aktivní a prožitkový, nejde v něm primárně o výuku, ale o práci na sobě. Vše, co se při workshopu naučíte můžete samozřejmě používat do budoucna sami pro sebe nebo své blízké, ale už bez mé energetické podpory a skupinové dynamiky. Proto tento on-line workshop nebude dostupný stále, ale proběhne v konkrétním termínu.

Jak bude workshop probíhat?

Každý den získáte přístup k jedné úrovni workshopu, kde se budeme věnovat konkrétním energetickému centru. Součástí je krystalová mřížka, text s podrobnými informacemi, návod k samostatné práci a video, ve kterém téma ještě více rozvedu. A navíc ještě jedno bonusové video, ve kterém získáte doporučení na další práci s krystaly i s jejich popisem. Přístup k workshopu najdete přímo na webu Křišťálové komnaty.

 

Co je záměrem Detoxu s krystaly?

Vyčistíme energetický systém od toxické energii a projdeme restartem, ve kterém se připravíme na hlubokou práci na sobě v podzimním a zimním období, kdy dochází k hlubšímu ponoru do svého nitra. Vytáhneme za pomoci síly krystalů i vlastní práce na povrch Vaší skutečnou sílu a vnitřní světlo, otevřeme se vyšším energiím ze zdroje a ukotvíme je v hmotné realitě.

 

Délka workshopu: 9 dní

Cena:  2920 Kč

Termín: workshop není vázaný na žádný konkrétní termín, přístup k němu získáte hned po zaplacení

Záměr: restart energetického systému

 

 

Pro koho je workshop určený?

Pro bytosti, které na sobě už nějakou dobu pracují a alespoň částečně znají svůj energetický systém (systém čaker), nemusíte mít zkušenosti s aktivní prací s krystaly.

Pro koho workshop vhodný není?

Pokud chcete, aby někdo udělal všechnu práci za Vás, nebo pokud odmítáte zodpovědnost za sebe samé (nechcete probudit své tvořivé síly).

 

 

 

 

 


Related Posts

On-line Workshop aktivace energetických center v oblasti hlavy s krystaly

On-line Workshop aktivace energetických center v oblasti hlavy s krystaly

Každý člověk, respektive duše se inkarnuje do těla, které je sice závislé na péči a je velmi křehké, ale v útlém věku nám ještě dává schopnost udržet si své napojení na duchovní světy. Až v průběhu dětství s učíme své tělo ovládat, vidět to, co […]

On-line kurz Krystalové mřížky – Spolupráce s krystaly v praxi

On-line kurz Krystalové mřížky – Spolupráce s krystaly v praxi

Krystalové mřížky mají oproti jednotlivým minerálům výhodu spojené síly, v mřížce můžeme frekvence každého minerálu spojit s frekvencemi těch ostatních a díky tomu vznikne silný energetický torus, který je přímým spojením našeho záměru s energií zdroje, které není závislé na našich labilních vibracích, ale zůstává otevřené. Práce s krystalovými […]