Chromdiopsid

Chromdiopsid

Chromdiopsid patří mezi krystaly, které nám pomáhají rozlišit podstatu od iluze. Když se naladíme na jeho energii, začne oddělovat zrno od plev a my budeme schopni cítit, co je výplod našich programů, co je vnucený způsob chování, které pocity jsou jen odpovědí na pokroucené vnímání sebe a co je skutečné a ryzí. Práce s ním nebývá procházka růžovou zahradou, při které jsme zahaleni vůní květin a plni nadšení a štěstí, naopak to bývá ponor do hlubin své duše.

Když začneme s chromdiopsidem pracovat, začnou se nám zvědomovat různé strachy, které jsme prvotně získali jako informace a které jsme přijali za pravdu, obalili emocemi (často strachem a vinou), ukotvili ve svém energetickém poli a ve svém životě označili nálepkou “tohle mi hrozí a nechci to zažít”.  Vzhledem k tomu, že tyto v podvědomí zastrkané informace spojené s emocemi nejsou v souladu s naší integritou a nepomáhají vůbec ničemu (kupodivu ani přežití, ani “připravenosti” na nejhorší), jediné, co nám působí je nemožnost konstruktivně tvořit svou realitu, a to vždy v té konkrétní záležitosti. Zcela zjednodušeně nám tyto informace tvoří jistou hranici či bariéru, přes kterou se ze strachu nechceme dostat, případně ani nemůžeme, pokud je informace mimo naše vědomí. A přesně tyto záležitosti nám chromdiopsid pomůže dostat z hloubky na povrch, tedy z podvědomí do vědomí.

  • jsi připravený podívat se zcela pravdivě do svého nitra a přiznat si, že všechna omezení, která ve svém životě máš, si tvoříš ty? Pokud ano, pomůžu ti všechna omezení odkrýt a vyléčit jejich příčiny.
  • chceš žít v iluzi (či lži), nebo v pravdě? Nebojíš na už nazývat věci pravými jmény a nebojíš se, že tě za to mnozí nebudou mít rádi? Jsi připravený narovnat jak svá záda, tak i svůj život? Vstup do mojí energie a já ti pomůžu udělat inventuru tvého srdce.
  • respektuješ sám sebe natolik, že už nejsi ochotný jít s davem (ani tím zdánlivě vědomým davem) a věčně se přizpůsobovat jeho potřebám a očekáváním? Pomůžu ti se osamostatnit a osvobodit od tvých vlastních přesvědčení a tlaků.

PS: podobně jako chromdiopsid pracují malachit a hiddenit, jen každý v jiném vibračním pásmu. Nejpomalejší vibrace z nich má malachit, pak je chromdiopsid a nejvyšší má hiddenit.