Receptivní a projektivní krystaly, aneb jak to vlastně je?

Receptivní a projektivní krystaly, aneb jak to vlastně je?

Nedávno jsem dostala dotaz na téma receptivních a projektivních krystalů. Toto třídění krystalů do dvou, respektive tří skupin, protože některé jsou v obou skupinách současně je známé hlavně z důvodu nabíjení, protože projektivní krystaly mají jangovou energii, a tedy se nabíjí na slunci, ty receptivní mají energii jinovou a nabíjí se za svitu luny. Nebo je to ještě jinak? Musím přiznat, že i já jsem toto třídění zkoumala a řešila, ale dnes to považuju za ne zcela dostačující koncept. V některých krystalech sice převažuje jinová energie a v jiných jangová, přesto jsou obojetné vlastně všechny krystaly. I my lidé máme sice buď ženské či mužské tělo, a tak když jsem žena, některé věci už z principu stavby mého těla prostě budu zvládat líp a jiné hůř, některé dokonce vůbec zvládat nebudu, protože k tomu nemám potřebné orgány a u mužů je to stejné. Dnešní věda se sice snaží imitovat jedinečné schopnosti ženského či mužského těla, ale trochu to spíš připomíná snahu z vyrábět z howlitu tyrkys (tyrkenit). Když ale poodstoupíme od fyzické úrovně k té energetické, faktem je, že mnohé ženy výborně ovládají jangovou energii a mnozí muži naopak tu jinovou. A v ideálním případě budeme všichni umět zacházet jak s jangovou, tak jinovou energií a tato rovnováha je přirozenou součástí duchovního růstu.

I krystaly v sobě mají polarity obě a zapojují je neustále. Není úplně snadné takto krystaly roztřídit, kdy a kdo má čeho víc. Z tohoto důvodu mi přijde praktičtější rozlišovat krystaly dle toho, s jakými procesy nám mohou pomoci. V podstatě naším energetickým polem neustále prostupují dva mocné energetické proudy. Jeden míří nahoru a druhý dolů. Ten nahoru je elektrický, tedy jangový, touto cestou zvedáme své vědomí vzhůru, očišťujeme své čakry od zbytečné zátěže, odhazujeme či spalujeme vše nepotřebné a v každém vyvrcholení tohoto proudu o něco více rozšíříme své vědomí, někdo tento vrchol nazývá osvícením, ale osvícení není stav, je to proces, který je možné stále prohlubovat a rozšiřovat, takže se děje znovu a znovu. Při tomto procesu postupujeme od hmoty (a uvíznutí v ní směrem k duchu). Druhý proud míří směrem dolů, je magnetický (jinový) a díky němu můžeme trénovat sílu a schopnosti svého ducha, manifestovat ve hmotě své vize, a to nejen na osobní úrovni (nový nábytek do pracovny), ale i vize, které jsou nadosobní a jejichž manifestace může sloužit celému lidstvu či jeho části (využití volné energie).

Některé krystaly v nás podporují spíše ten vzestupný proud, některé zase ten sestupný a některé jsou obojetné a zvládnou obojí. Třeba turmalíny jsou typičtí zástupci krystalů, které podporují sestupný proud – manifestaci našich vizí a také proto o nich říkám, že nám pomáhají uchopit životní mistrovství. A přesto se u turmalínů doporučuje, že se mají nabíjet na slunci. I zirkony se doporučuje nabíjet na slunci a jsou to nejlepší průvodci při manifestaci čehokoliv. A třeba takový topaz, který je zástupce minerálů, které pomáhají naše vědomí osvobodit ze sevření hmoty a dosáhnout vrcholu a osvobození se dle doporučení též mají nabíjet na slunci.

A teď jen doufám, že se mi trochu povedlo otřást lpěním na starých systémech, protože lpění je příznakem omezené funkce korunní čakry :D. Pokud teď máte chuť se zeptat, které z minerálů tedy patří do které skupiny, zkuste při práci s různými minerály sami zkoumat, jestli mají silnější proud směrem k zemi a realizaci vašich myšlenek, či zda vám spíše pomáhají odhazovat nepotřebnou zátěž, stávat se lehčí a lehčí a stoupat vzhůru směrem k lehkosti ducha.