Krystalová mřížka pro odpoutání se od programu “je nutné se obětovat”

Krystalová mřížka pro odpoutání se od programu “je nutné se obětovat”

Ačkoliv je pozornost mnohých z nás v posledních dnech zaměřená směrem ven a všichni se snaží nějak pomoci, procesy, které se dějí uvnitř nás vtahují do vnitřního světa a přímo křičí haló, tady jsem… Možná je pro mnohé lidi tabu v takovéto situaci myslet i na sebe, nedej bože v první řadě na sebe. Ovšem bez péče o sebe nemáme co dát ostatním, když to přeženeme, tak my sami budeme těmi, které musí někdo další dotovat…
Dnešní krystalovou mřížku jsem udělala se záměrem odpoutat se od programů, které nás nutí obětovat se pro druhé, které nám říkají, že hodnotní jsme jen tehdy, když jsme milí, laskaví, nápomocní a vždy připravení sloužit až do roztrhání těla i duše.
Pravda je, že až když tyto programy překonáme můžeme skutečně pomáhat, do té doby to většinou děláme na energetický dluh nebo tím sami chceme cosi získat (lásku, pocit sounáležitosti, obdiv, vděk…). Pokud chceme vyléčit svět, nemůžeme sami být nemocní, bezmocní či v disharmonii mezi egem a duší.
V mřížce je obsidián, smaragdy, citrín, pouštní libyjské sklo a skoryly.