Krystaloterapie – Jak ovlivňují vibrace účinky krystalů?

Krystaloterapie – Jak ovlivňují vibrace účinky krystalů?

Každý krystal má specifické vibrační rozpětí, které určuje, do jakých životních úrovní je konkrétní krystal schopen zasahovat a pomáhat nám. Rozdíly jsou nejen v rychlosti vibrací, ale i v rozsahu. Není to tak, že konkrétní krystaly má zcela stabilní hodnotu vibrační frekvence a žádnou jinou. Některé mají menší rozsah, některé obsáhnou velmi velké rozmezí. Třeba skoryl dokáže vibrovat velmi pomalu, ale také relativně rychle. Není to úzce zaměřený specialista, jako třeba kunzit, který má vibrace rychlé (dosahuje proti skorylu vysoké hodnoty), ale v docela úzkém pásmu.
Jeden čas jsem měla potřebu seřadit krystaly podle toho, jakých vibrací dosahují, ale když jsem se v tom začala více vrtat, tak jsem narazila na to, že nejde o jednu vypovídající hodnotu, ale že třeba turmalíny mají obrovské rozpětí, které obsáhnout, zatímco třeba obsidián je velmi specializovaný a úzce zaměřený.
Někteří lidé tíhnou ke krystalům rychlejších (vyšších) vibrací, jiní naopak k těm pomaleji vibrujícím. Pro vyvážený život jsou však zapotřebí všechny. Ty s pomalejšími vibracemi nám pomáhají konat, realizovat se v tomto světě a dělat konkrétní kroky na své životní cestě, ty s rychlejšími vibracemi rozšiřují vědomí, čistí různé bloky a ukazují nám realitu z nových úhlů pohledu. Pokud tedy máte období, kdy vás více přitahují krystaly pomalejších vibrací, nejspíš vás čekají reálné a hmatatelné životní změny. Pokud naopak máte potřebu pracovat s krystaly rychleji vibrujícími, změny u vás viditelné nebudou, protože se budou dít ve vašem vnitřním světě.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická