Krystaloterapie – jak na hyperaktivní mysl

Krystaloterapie – jak na hyperaktivní mysl

Mysl může být úžasným nástrojem našeho ducha, ale také prodlouženou rukou a mučícím nástrojem nedozrálé osobnosti. Někdy je dokonce obojím najednou, a tak si třeba často pleteme její našeptávání s hlasem intuice. Když třeba máme jít do konkrétní akce a posouvat své hranice, jít do něčeho nového a pro nás neznámého (i když velmi užitečného), tak vynoří se strach a nechuť vyjít z komfortní zóny a my si to často vysvětlíme jako hlas intuice, nebo si to zdůvodníme tak, že nás to tam nepouští. Jenže to není intuice ani vedení naší duše, ale strach podpořený zátěžovou energií, kterou ve svém poli máme zažranou. Čím více této zátěže sebou nosíme, tím větší je mysl tyrankou. Zátěžovou energií lze označit programy, traumata, bloky…ale i vnější vlivy jako je třeba elektro smog a chemie v ovzduší i v potravinách.  To vše tvoří v našem poli krustu, která nám brání rozvíjet a žít svůj potenciál. Když se naše mysl musí prokousávat zamořeným energetickým polem, tak samozřejmě nemá možnost napojit se na moudrost naší duše, ale spíš nás deptá neustálými problémy, které ani nenastaly (co když), na každé řešení nám přináší minimálně 10 komplikací a vlastně se na ní nelze spolehnout, protože není dost dobře napojená na srdce, a tak necítíme, co je pravda a co není.

Které krystaly jsou tedy skvělé pro práci s myslí a její napojení na moudrost duše?

  • peridot – umí pročistit přímé napojení na srdce, pokud s ním budeme pravidelně pracovat, mysl najde v našem srdci silného spojence, který vždy ví, co je pravda a co je jen konstrukt. A když se naučíme každou myšlenku ve svém srdci “zvážit”, brzo začneme rozlišovat zrno od plev a přebytečné myšlenky přestaneme nejdříve stále dokola řešit, ale dokonce tyto myšlenky na nás přestanou útočit. Jako bonus umí peridot čistit zátěžovou energii v celém našem energetickém poli.
  • fluorit – všechny jeho barvy i tvary nám pomáhají kultivovat mysl, i když pro tuto práci bych volila asi přednostně zelený. Zelený fluorit nás učí, že všechny energie, které prochází naším srdcem jsou “pouhé” informace. To jen my sami z nich děláme cosi víc, oblékáme je do emocí a pak na nich lpíme či se jich obáváme a odmítáme je. Fluorit nás učí všímat si toho, co ve svém srdci máme a co přichází, ale nedávat tomu větší váhu, než je třeba. Učí nás lépe informace třídit skrz pocity ve svém srdci, ale ne proto, abychom si vše uložili, přijali za své a pak naříkali nad těžkým osudem, ale abychom si mohli zvolit, co prožívat chceme a co nechceme. Když budeme pracovat se zeleným fluoritem, naučí nás rozlišovat pravdu od iluze, pomůže nám skrze pocity okamžitě rozhodnout, co stojí za pozornost a čemu ji věnovat není třeba. Zelený fluorit nám pomůže zprovoznit vnitřní kompas, kterým pocit jsou a řídit se jím.
  • akvamarín – jelikož nám pomůže dodat nadhled nad naší situací, oddělí zátěžové emoce od reality a my jsme pak schopni nahlédnou na svůj život mnohem realističtěji. Přestaneme propadat divokým scénářům, přestaneme tvořit dramata a když zapracujeme i na svém soláru, tak nakonec začneme tvořit svůj život dle sebe a vedení naší duše.