Krystaloterapie – léčivé schopnosti/empatie

Krystaloterapie – léčivé schopnosti/empatie

Práce (na sobě) se zelenými krystaly má jako jeden z efektů nárůst nejdříve samoléčivých schopností a následně i léčitelských schopností. Jen si ale nepředstavujte léčitele jen jako někoho, ke komu přijdete, on na vás bude přikládat své energií nabité ruce, posílat do vás kvanta energie různého původu, barev a vibrací. I to je samozřejmě možné, ale léčitelem může být vlastně i zcela anonymní kolemjdoucí, nijak to na něm nepoznáte, pokud nejste jasnovidní. Takový člověk prostě kolem vás projde, nebo vstoupí do místnosti a silou svého vyzařování dokáže uvádět vše kolem sebe do harmonie. Proto zdůrazňuji, že jako první nutně musí přijít samoléčení, poté dlouhé období sbírání síly a až pak je naše vlastní pole natolik plné léčivé energie, že jí můžeme nechat zcela volně přetékat do svého okolí. Když máme poléčené své nitro (nejde o to to předstírat, ale o skutečný stav), stane se z nás zářič harmonie, síly a vitality. Velmi nakažlivý zářič.

Pro aktivaci samoléčivých i léčitelských schopností můžeme pracovat třeba s peridotem, zeleným turmalínem, aventurínem, chromdiopsidem, zeleným fluoritem, hiddenitem, smaragdem či dioptasem.

Protipólem a doplňkem současně k léčivé energii je schopnost vhledu neboli empatie. Tu můžeme posilovat prací s růžovými krystaly, které postupně zprůchodňují srdeční čakru a zjemňují naše vnímání natolik, že jsme schopni načítat energie, které jsou kolem nás (jak energie prostoru, tak i to, co vyzařují lidé, zvířata či další bytosti). Tyto energie do nás mohou vstupovat právě díky tomu, že je naše energetické pole jemnější a průchodnější. A opět, není třeba si představit bytost se silně rozvinutou empatií jako přecitlivělou až hysterickou osobu, která se hroutí pod tíhou celého světa jen proto, že tuto tíhu vnímá a neví, co s tím má dělat. Silnou schopnost empatie totiž musíme mít vyrovnanou silnou osobností, která není ovládána programy a růstovými emocemi, jako je vina, stud, zlost či strach. Naopak je nutné mít silné sebevědomí, tedy podrobná znalost sebe samých.

Pro aktivaci a posílení empatie můžeme pracovat třeba s růženínem, rodochrozitem, kunzitem, růžovým danburitem, růžovým turmalínem či morganitem.

Harmonický a souměrný rozvoj obou těchto schopností je nezbytný, jedno bez druhého totiž nemůže fungovat a tvoří disharmonii jak v nás samých, tak i v našem okolí. Když totiž čistě teoreticky budu bez empatii zkoušet něco “vyléčit”, tak nepoznám, všem spočívá (dis)harmonický stav, a tak léčím něčím zcela nevhodným a naopak, když budu zkoušet díky své empatii vnímat energie, které jsou kolem mě a nebudu mít schopnost uvádět věci v soulad, tak mě pocit bezmoci dříve či později přivede do deprese.


Related Posts

Krystaloterapie – Jak zvládnout empatii

Krystaloterapie – Jak zvládnout empatii

Kdo z vás “trpí” zvýšenou empatií a je takzvaný empat, jistě potvrdí, že život s touto schopností není často tak úplně příjemný. Empatie je jeden z příznaků silné aktivity srdeční čakry a zároveň důkazem, že “jen” aktivní srdeční čakra nestačí. Pokud se totiž jako empat […]

Harmonizace čaker – léčení za pomoci minerálů

Harmonizace čaker – léčení za pomoci minerálů

Systém čaker je dnes pojmem, který zná snad každý člověk. Ve zkratce jsou čakry transformátory energie, která prochází naším energetickým tělem. Každá z čaker transformuje energii na takovou frekvenci, která je pro danou životní oblast vhodná. Když však jsou naše čakry zablokované, málo funkční nebo jsou […]