Krystaloterapie – léčivé schopnosti/empatie

Krystaloterapie – léčivé schopnosti/empatie

Práce (na sobě) se zelenými krystaly má jako jeden z efektů nárůst nejdříve samoléčivých schopností a následně i léčitelských schopností. Jen si ale nepředstavujte léčitele jen jako někoho, ke komu přijdete, on na vás bude přikládat své energií nabité ruce, posílat do vás kvanta energie různého původu, barev a vibrací. I to je samozřejmě možné, ale léčitelem může být vlastně i zcela anonymní kolemjdoucí, nijak to na něm nepoznáte, pokud nejste jasnovidní. Takový člověk prostě kolem vás projde, nebo vstoupí do místnosti a silou svého vyzařování dokáže uvádět vše kolem sebe do harmonie. Proto zdůrazňuji, že jako první nutně musí přijít samoléčení, poté dlouhé období sbírání síly a až pak je naše vlastní pole natolik plné léčivé energie, že jí můžeme nechat zcela volně přetékat do svého okolí. Když máme poléčené své nitro (nejde o to to předstírat, ale o skutečný stav), stane se z nás zářič harmonie, síly a vitality. Velmi nakažlivý zářič.

Pro aktivaci samoléčivých i léčitelských schopností můžeme pracovat třeba s peridotem, zeleným turmalínem, aventurínem, chromdiopsidem, zeleným fluoritem, hiddenitem, smaragdem či dioptasem.

Protipólem a doplňkem současně k léčivé energii je schopnost vhledu neboli empatie. Tu můžeme posilovat prací s růžovými krystaly, které postupně zprůchodňují srdeční čakru a zjemňují naše vnímání natolik, že jsme schopni načítat energie, které jsou kolem nás (jak energie prostoru, tak i to, co vyzařují lidé, zvířata či další bytosti). Tyto energie do nás mohou vstupovat právě díky tomu, že je naše energetické pole jemnější a průchodnější. A opět, není třeba si představit bytost se silně rozvinutou empatií jako přecitlivělou až hysterickou osobu, která se hroutí pod tíhou celého světa jen proto, že tuto tíhu vnímá a neví, co s tím má dělat. Silnou schopnost empatie totiž musíme mít vyrovnanou silnou osobností, která není ovládána programy a růstovými emocemi, jako je vina, stud, zlost či strach. Naopak je nutné mít silné sebevědomí, tedy podrobná znalost sebe samých.

Pro aktivaci a posílení empatie můžeme pracovat třeba s růženínem, rodochrozitem, kunzitem, růžovým danburitem, růžovým turmalínem či morganitem.

Harmonický a souměrný rozvoj obou těchto schopností je nezbytný, jedno bez druhého totiž nemůže fungovat a tvoří disharmonii jak v nás samých, tak i v našem okolí. Když totiž čistě teoreticky budu bez empatii zkoušet něco “vyléčit”, tak nepoznám, všem spočívá (dis)harmonický stav, a tak léčím něčím zcela nevhodným a naopak, když budu zkoušet díky své empatii vnímat energie, které jsou kolem mě a nebudu mít schopnost uvádět věci v soulad, tak mě pocit bezmoci dříve či později přivede do deprese.


Related Posts

Krystaloterapie – Jak (vy)léčit svět

Krystaloterapie – Jak (vy)léčit svět

Mnoho lidí není ochotno vnímat vnější realitu jako pouhou malinkou část světa, ve kterém žijeme. Pravda ale je, že schopnost ovlivnit vnější svět máme velmi omezenou, pokud se zaměřujeme jen na to vnější a pracujeme čistě s hmotou. Vyléčit tento z harmonie vychýlený svět se […]

Krystaloterapie – Jak zvládnout empatii

Krystaloterapie – Jak zvládnout empatii

Kdo z vás “trpí” zvýšenou empatií a je takzvaný empat, jistě potvrdí, že život s touto schopností není často tak úplně příjemný. Empatie je jeden z příznaků silné aktivity srdeční čakry a zároveň důkazem, že “jen” aktivní srdeční čakra nestačí. Pokud se totiž jako empat […]