O čem se nemluví

O čem se nemluví

Dnešní článek nebude tak zcela o krystalech a jejich účincích, i když vlastně i jich se to týká. Internet i sociální sítě jsou mnohovrstevný svět sám o sobě. Už jste možná ode mě “slyšeli” přirovnání Facebooku k astrálu. Lze tam najít nízké světy, ve kterých je víc utrpení než radosti ze života a soucitu, v jiných částech můžeme nalézt spoustu inspirace, podpory a jinde zase úžasný relax. Totéž platí pro celý virtuální svět, který společně sdílíme na internetu. Někteří lidé se internetové interakci (a speciálně sociálním sítím) vyhýbají, protože je vlastně děsí ta nepřehlednost, to, že nevidíme, kdo nás sleduje a jakým způsobem využívá informace, které tam dáváme. Na druhou stranu není třeba s vaničkou vylévat i dítě a zříkat se výhod, které zatím převládají nad nevýhodami.

Protože své texty adresuji lidem, kteří nejsou tak úplně “obyčejní”, ještě více rozvedu, co nám interakce v rámci sociálních sítí můžou dát a vzít a rozhodně tím nemyslím sběr dat umělou inteligencí. Začnu u sebe. Když zde na FB či IG Křišťálové komnaty nebo ve skupině Krystaly sdílím fotky svých minerálů či nějakou krystalovou mřížku, poskytuju možnost lidem se na ně napojit a integrovat jejich energii. Speciálně u krystalových mřížek to tak je, protože ty zveřejňuju právě s tímto záměrem. Aby se každý, kdo to potřebuje mohl napojit a vyladit svou vlastní frekvenci. Občas se ale najde někdo, kdo se pokouší záměr nabourat, energii mřížky použít jen pro sebe a úplně jinak, případ se nabourat na nějaký krystal a zneužít jeho energii (ano, i to je možné, i když se o tom nemluví, v případě zájmu můžu natočit video). Píšu schválně pokouší, neb jsem si tohoto mechanismu vědoma už dlouho a s ohledem na to mám vše, co veřejně postuju chráněné.

Tento mechanismus funguje i obráceně, čehož mnoho lidí využívá na posilování svých záměrů. Jistě na sociálních sítích sledujete někoho, kdo se rád “chlubí” svými úspěchy a sdílí svůj životní příběh (spíše jeho iluzorní verzi). Když ale toho člověka neznáte a nevíte, že tvoří iluzi, tak svou zaměřenou pozorností na jeho život a důvěrou v jeho slova posilujete tuto iluzi, dáváte tomu člověku svou energii a podporujete jeho snahu z iluze udělat žitou realitu. Není třeba se bát kohokoliv “sledovat” či podporovat svou energií, když vám to na oplátku přináší třeba inspiraci či radost, ale určitě je lepší i uvědomovat vzájemnou výměnu energií a nedělat to nevědomě.

Ale vraťme se k fotkám krystalů či mřížek, které třeba i vy sdílíte na svých profilech či ve skupinách. Jak se vyhnout tomu, aby se na vás někdo s nekalými úmysly napojil a pokoutně odváděl energii? Přidejte tento záměr do své mřížky, případně když dáváte veřejně někam fotku svého krystalu, vyšlete tento záměr do éteru. Třeba to nebude na první ani druhý pokus neprůstřelné, ale cvičení dělá mistra. A další a velmi důležitá věc je zbytečně netrousit fotky krystalů, které máte třeba jako zásobárnu energie či emocí (kdo byl v mém kurzu Spolupráce s krystaly II. bude vědět), případně mřížek, které fakt chcete mít jen pro sebe a nechcete se o jejich energii dělit.

A poslední bod. Když se začnete takto chránit, vždy se najde někdo, kdo se vám za to vysměje, případně vám bude tvrdit, že láska, světlo a čistota úmyslů jako ochrana bohatě stačí a vy konáte ze strachu. Takto však většinou mluví jen ti, kdo rádi parazitují na energii druhých a brání se tak omezení dříve volného přístupu k energii. Takže za mě, o ochraně se nediskutuje, kdo ji chce zpochybňovat, ať se jí zřekne, ale není třeba se takovými zpochybňovači zdravého úsudku nechat zviklat.

PS: totéž platí i pro komentáře či texty, které na sociálních sítích trousíte. Přidejte záměr, aby byl prostor pro vaše sebevyjádření bezpečný a chráněný před útoky všeho druhu.