4. Jak začít komunikovat

4.  Jak začít komunikovat

Očištěný a nabitý krystal je již připravený na spolupráci. Vezměte krystal do ruky a požádejte ho o spolupráci. Krystaly velmi rády komunikují, ještě se mi nestalo, že by některý minerál (drahokam či kámen v lese u potoka) neměl zájem o navázání kontaktu. Ke komunikaci může docházet různými způsoby, žádný není lepší nebo horší, a protože každý z nás je originál, právě ty Vaše schopnosti jsou pro Vás to nejlepší. Vždy jde o formu, jejíž podstatou je telepatie, záleží jen na Vás, jakou formu si zvolíte (nastavením Vašich čaker a mysli). Zde je několik možností, jak je možné komunikovat, většinou dochází ke kombinaci více z nich.

  • Jasnovidnost – neboli vizuální komunikace, kdy vědomí krystalu vidíme svým vnitřním zrakem. To, v jaké podobě ho vidíme, se odvíjí od toho, co je pro nás nejvhodnější právě teď. Takže můžeme vidět energii v podobě barevného víru či koule, dále můžeme vidět éterické tělo krystalu, které má stejný tvar, ale je z jemnější energetické substance. Pokud Vám vyhovuje vizuální vnímání, můžete si nejdříve přestavit místo (oblíbená louka, les, meditační prostor u Vás v domě…), kde byste se bytostí, která nese vědomí krystalu, setkali a pozvěte ji tam.
  • Jasnoslyšení – tedy komunikace, kdy skrze svou intuici vnímáte hlas. V tomto případě se jen uvolněte, ztište svou hlučnou mysl a nechte moudrost krystalu promlouvat skrze sebe. Můžete dostat odpověď na každou otázku, jaká Vás napadne
  • Jasnovědění – tento druh komunikace je pro naši mysl často velmi neuchopitelný, ačkoliv je velmi přirozený každému z nás. Jde jen o to se nebránit tomu, že všechny odpovědi na své otázky máme ve svém vnitřním světě a máme k nim přístup. Prostě jen položíme otázku a známe odpověď. Mysl často tuto komunikaci považuje za svou zásluhu, tedy já vím odpověď na tvé otázky, žádná jiná bytost ti nic neřekla.
  • Vnější komunikace – pokud si programy své mysli bráníte komunikovat na vnitřní rovině, odpovědi k Vám budou přicházet v podobě informací, které se k Vám jakoby náhodou dostanou, třeba přes jiné osoby, internet, knihu zastrčenou kdesi v hloubi knihovny, která se jako na zavolanou vynoří.

Z těchto (a některých dalších) možností si naše vědomí vždy vybere tu formu, která je pro naši osobnost nejpřijatelnější. Jediný, kdo by nám v komunikaci mohl bránit, je naše vlastní mysl, která si dokáže vybudovat pevné hranice, za které nás nepustí. Sami znáte ty její rady typu: tohle přeci není možné, tohle ty nikdy nedokážeš, copak jsi blázen? Ale nebojte, naše mysl to vše dělá pro naše dobro a tak stačí jen trochu zvýšené péče a naše mysl rychle změní názor na to, co je možné a co není.

Pokud už víte, že Vaše mysl spolupracuje a neklade žádné překážky, a přesto se Vám komunikaci nedaří navázat, může to být tím, že ještě nejste zvyklí takto telepaticky pracovat a chce to trochu tréninku. Požádejte svůj vybraný krystal o komunikaci a přiložte si ho na svoje třetí oko v případě krystalu bez hrotu. Pokud má Váš krystal hrot, namiřte ho proti svému třetímu oku a pohybujte jím (oblázkem či špičatým kamenem) jemně do spirály (sami ucítíte, který směr je ten správný). Požádejte krystal, aby uvolnil Vaši čakru 3. oka a Vy mohli vnímat jeho poselství. Někdy je třeba toto cvičení opakovat vícekrát, spíše než kvůli lepší aktivaci 3. oka kvůli naší vlastní mysli. Záměrně nepíšu, jakým druhem minerálu své mimosmyslové vnímání více uvolnit, protože každý z nás potřebuje trochu jiné vibrační frekvence k vyladění. Pokud se Vám spojení stále nedaří, doporučuji nejdříve oprášit svoji intuici a naučit se jí používat ve spojení se svou myslí.

V příští kapitole si uvedeme pár příkladů, co nám mohou krystaly nabídnout, co nás naučit a co v nás vyléčit.


Related Posts

On-line Kurz Spolupráce s krystaly II. – techniky spolupráce pro duchovní rozvoj

On-line Kurz Spolupráce s krystaly II. – techniky spolupráce pro duchovní rozvoj

Cesta spolupráce s krystaly není pouze o obdivu k jejich kráse a pasivním kontaktu v rámci sdílení společného prostoru. Tato cesta je o aktivní práci na sobě, osobním růstu a pokud po této cestě jdeme svědomitě, krystaly v nás nastartují i mohutný růst duchovní. Spolupráce […]

On-line workshop “Detox s krystaly”

On-line workshop “Detox s krystaly”

Náš potenciál, tedy schopnosti, které máme k dispozici často jen dříme a čeká na probuzení. To, co uspává naše schopnosti, sílu i vnímání je energetická zátěž, která obaluje naše čakry, a i když jsou pod touto zátěží často velmi aktivní, přes ten energetický balast se […]