Elementární krystaloterapie

Elementární krystaloterapie

Porozumění svému vnitřnímu světu je stejně důležité, jako rozumět tomu, co nás obklopuje. Když se pokusíme odkrýt jednotlivé vrstvy našeho nitra, dostaneme se přes různá těla (éterické, emoční, mentální, duchovní, fyzické) k různým vnitřním částem, jako jsou vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě. Ale i tyto podstatné části, které je třeba na cestě duchovní transformace uzdravit a plně integrovat do svého života, jsou jen špičkou ledovce. Kdesi za vnitřní rodinou (ženou, mužem a dítětem) jsou energetické proudy, které mění vše v nás i kolem nás, určují směr našich životů a to, co manifestujeme ve vnějším světě. Tyto proudy jsou utvářeny jednotlivými elementy, nebo také živly.
symbol-781748_1920Při našem narození máme dopředu vybraný poměr jednotlivých elementů, který v nás bude panovat. Tyto přesné hodnoty lze vyčíst z horoskopu, protože poměry jednotlivých elementů jsou ovlivňovány magnetismem planet. Během života se zastoupení jednotlivých elementů v nás mění, a to jak jejich množství, tak i kvalita, či spíše polarita. Tyto energetické proudy utváří elektromagnetické pole, které obklopuje každého z nás a které se v průběhu života proměňuje. Všichni víme, jak ryzí a neobroušenou energií kypí malé děti a jak obroušené hrany mají staří lidé. A také víme, kolik vášně o ohně je mladých lidech (jak tělem, tak i duchem) a kolik odevzdanosti a zemské tíže je v lidech, kteří se s životem v tomto světě nikdy nesmířili či jejich oheň v průběhu života něco uhasilo.
Přirozený elektromagnetismus, který jsme získali při narození, je darem, který určuje naše nadání, talenty, silné i slabé stránky. Je tím, co nám pomůže najít a naplňovat své poslání. Nic z toho, co si neseme jako svůj energetický potenciál není třeba změnit, přizpůsobovat tak, aby to bylo přijatelné pro ostatní a abychom zapadli. Spíš je třeba tento potenciál kultivovat, naučit se s ním pracovat a umět občas podpořit či utlumit, nebo spíše naučit se vědomě používat jednotlivé jeho složky tak, abychom byli schopni prožívat naplněný život a to nejen pro dobro své, ale i pro dobro celku.
Tento elektromagnetismus nám vytváří ochranné pole, přitahuje do našeho života zkušenosti, lidi a zážitky, které pro svůj vývoj potřebujeme a zároveň nás udržuje při životě. Pokud je naše elektromagnetické záření dostatečně silné, nic nás nemůže ohrozit, jsme fyzicky zdraví, psychicky odolní a propojeni se svou duchovní podstatou. Jasnovidní lidé toto elektromagnetické pole vidí jako barevné energetické proudy, někdo může toto pole vnímat jako hudbu, jiný jako směs vůní. Lidé ovládající automatickou kresbu jsou schopni jej nakreslit a přesně určit, kde je narušené. Někdy sami víme, kudy nám uniká energie, známe svoje slabá místa.
fluorite-1259912_1920
Krystaloterapie je jednou z možností, jak se svým potenciálem pracovat, jak měnit polaritu svého elektromagnetického pole a jednotlivých elementů. Když porozumíme charakteru jednotlivých elementů  a naučíme se je v sobě regulovat, měnit jejich polaritu (kvalitu), budeme schopni většinu (a jednou možná všechny) životní situace zvládat s nadhledem, lehkostí a s pochopením, proč se nám dějí. Skrze napojení na minerály se můžeme naučit posilovat svůj vnitřní oheň, vodu, vzduch a zem, a když zvládneme pracovat s každým z nich, pochopíme (a procítíme), kde vznikají všechny příčiny toho, co se nám děje.
Mnoho z nás s minerály pracuje intuitivně, obzvlášť ženy jsou v tomto úžasné. Cítí naprosto přesně, jaký minerál je pro ně v kterou chvíli vhodný a propojí se s ním. Pokud chcete i na úrovni mysli chápat, proč Vás intuice vede tím či oním směrem, přijměte mé pozvání do cyklu Elementární krystaloterapie.
V tomto cyklu se dozvíte základy toho:
  • jak rozpoznat vliv ohně, vody, vzduchu a země
  • čím se jednotlivé elementy projevují po fyzické stránce
  • jak ovlivňují elementy naše emoce
  • jakým způsobem sílu elementů regulovat
  • poznáte ohnivé minerály, vodní minerály, vzdušné minerály a zemské minerály
  • naučíte se, jak měnit polaritu jednotlivých elementů a tím léčit jak fyzické tělo, tak i těla jemnohmotná
  • a mnoho dalšího, vše ve spojení s minerály 😀
Již brzy v Křišťálové komnatě…

S láskou Tereza Stropnická

 

Tento článek můžete  šířit v neupravené formě s uvedením jména autorky s aktivním odkazem na stránky www.kristalovakomnata.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji.


Related Posts

Jak změnit svůj život

Jak změnit svůj život

Spolupráce s krystaly má (ne)jednu velkou výhodu. Když jí děláte skutečně aktivně, je to na vašem životě vidět. Je jedno, jestli začínáte od nuly, tedy jste úplný začáteční jak v komunikaci s krystaly, tak i v práci na sobě obecně, nebo jste už nějakou dobu […]

Krystaloterapie jako individuační cesta

Krystaloterapie jako individuační cesta

Když se řekne krystaloterapie, hodně lidí se představí, že půjdete k nějakému odborníkovi, lehnete si a on vás obloží různými krystaly. Vy si v té energii chvíli poležíte, cosi přepíšete, vyladíte a je to. Podle mě ale není krystaloterapie postavená na nějakém terapeutovi, těmi terapeuty […]