Peridot – Průvodce propojením duše a osobnosti

Peridot – Průvodce propojením duše a osobnosti

Peridot (olivín) patří mezi krystaly, které mají dokonale rozvinutou schopnost čistit a uklízet nepořádek. Tato skupina krystalů svými účinky tak trochu připomíná savo a jeho schopnost rozpustit nánosy nepořádku i zahubit choroboplodné zárodky. Peridot se tradičně považuje za kámen přinášející štěstí a peníze, s čímž nelze než souhlasit. Ovšem těchto účinků dosáhne právě proto, že v nás doslova rozpustí staré programy a vzorce, jako jsou třeba lenost, pasivita a zlost.

V energii peridotu nevydržíme dlouho být plní zlosti a neřešit příčinu, nebo třeba být obětí okolností života, nezdařilé výchovy svých rodičů, obětí mizerného školství či nenaplněného partnerského života. Peridot jasně dává najevo, že bez práce nejsou koláče a nejde ani tak o nepříjemnou a vytrvalou dřinu, ale spíše o pořádný vnitřní úklid. Do špinavé sklenice nelze nalít čistou vodu a čekat, že zůstane čistá. A náš energetický systém často bývá plný kde čeho. Peridot vytáhne na světlo světa témata, která se týkají soláru a srdeční čakry a jejich propojení. Pokud mezi těmito energetickými centry leží překážky, které brání zdárné kooperaci osobnosti a duše, peridot vše pořádně pročistí, aby se osobnost mohla vydat na cestu, po které nás vede duše.

A co všechno pro náš peridot může udělat?

  • jsi připravený vstoupit do nové úrovně svého bytí zde na Zemi a lépe realizovat svou duši? Udělám v tobě prostor, abys své duši dokázal lépe naslouchat a následovat její vedení.
  • máš obavy se pustit toho, na co jsi zvyklý a otevřít se hojnosti, kterou zatím nedokážeš svým rozumem uchopit, a tedy ani nedokážeš uvěřit, že je možná? Prosvětlím svým žárem mlhu, která ti zastírá zrak a ukážu ti, že možné je i to, co si představit nedokážeš.
  • nemáš důvěru ve svou osobnost, její schopnosti a kompetence k tomu, aby realizovala tvou duši? Pomůžu ti uchopit vědomí sebe samého, pomůžu ti “vědět” kdo jsi a že jsi dostatečně připravený.
  • máš jen matnou představu, co je tvoje poslání a co je jen hlas programů a nezralé osobnosti? Pomůžu ti posílit svou vnímavost a ty sám poznáš, jaký je rozdíl v tom, kdy k tobě mluví tvé srdce a kdy je to ego od srdce odpojené.
  • máš pocit, že tvá osobnost ještě není dospělá a zralá nést plnou zodpovědnost za tvá rozhodnutí? Stále se bojíš cítit naplno své emoce a schováváš je za zlost, lhostejnost či sebelítost? Pomůžu ti být ve spojení s emocemi a dozrát v dospělou a plně individualizovanou bytosti.

peridot

Peridot je velmi silný krystal, proto není nutné mít větší kus, je proto možné velmi úspěšně pracovat třeba s korálky nebo menšími broušenými peridoty třeba ve šperku.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 

 

 


Related Posts

Krystaloterapie – Rebel či spratek?

Krystaloterapie – Rebel či spratek?

Každý, kdo nechce žít podle mantinelů a pravidel, které nám nastavil někdo jiný, ať třeba rodiče, nebo “systém” jako takový by se dal označit za rebela. Prostě někoho, kdo se neřídí pravidly druhých lidí, jediné, co ho vede je jeho vnitřní hlas a vlastní morální […]

Krystaloterapie – práce se solárem

Krystaloterapie – práce se solárem

Když píšu o působení krystalů na různá energetická centra, většinou k jejich popisu používám systém čaker, který je zde obecně známý a skoro každý ví, o co jde. Někdy ale tento systém plně nedostačuje, protože hlavních energetických center má jen 7 a všechna ostatní, která jsou […]