Peridot – Průvodce propojením duše a osobnosti

Peridot – Průvodce propojením duše a osobnosti

Peridot (olivín) patří mezi krystaly, které mají dokonale rozvinutou schopnost čistit a uklízet nepořádek. Tato skupina krystalů svými účinky tak trochu připomíná savo a jeho schopnost rozpustit nánosy nepořádku i zahubit choroboplodné zárodky. Peridot se tradičně považuje za kámen přinášející štěstí a peníze, s čímž nelze než souhlasit. Ovšem těchto účinků dosáhne právě proto, že v nás doslova rozpustí staré programy a vzorce, jako jsou třeba lenost, pasivita a zlost.

V energii peridotu nevydržíme dlouho být plní zlosti a neřešit příčinu, nebo třeba být obětí okolností života, nezdařilé výchovy svých rodičů, obětí mizerného školství či nenaplněného partnerského života. Peridot jasně dává najevo, že bez práce nejsou koláče a nejde ani tak o nepříjemnou a vytrvalou dřinu, ale spíše o pořádný vnitřní úklid. Do špinavé sklenice nelze nalít čistou vodu a čekat, že zůstane čistá. A náš energetický systém často bývá plný kde čeho. Peridot vytáhne na světlo světa témata, která se týkají soláru a srdeční čakry a jejich propojení. Pokud mezi těmito energetickými centry leží překážky, které brání zdárné kooperaci osobnosti a duše, peridot vše pořádně pročistí, aby se osobnost mohla vydat na cestu, po které nás vede duše.

A co všechno pro náš peridot může udělat?

  • jsi připravený vstoupit do nové úrovně svého bytí zde na Zemi a lépe realizovat svou duši? Udělám v tobě prostor, abys své duši dokázal lépe naslouchat a následovat její vedení.
  • máš obavy se pustit toho, na co jsi zvyklý a otevřít se hojnosti, kterou zatím nedokážeš svým rozumem uchopit, a tedy ani nedokážeš uvěřit, že je možná? Prosvětlím svým žárem mlhu, která ti zastírá zrak a ukážu ti, že možné je i to, co si představit nedokážeš.
  • nemáš důvěru ve svou osobnost, její schopnosti a kompetence k tomu, aby realizovala tvou duši? Pomůžu ti uchopit vědomí sebe samého, pomůžu ti “vědět” kdo jsi a že jsi dostatečně připravený.
  • máš jen matnou představu, co je tvoje poslání a co je jen hlas programů a nezralé osobnosti? Pomůžu ti posílit svou vnímavost a ty sám poznáš, jaký je rozdíl v tom, kdy k tobě mluví tvé srdce a kdy je to ego od srdce odpojené.
  • máš pocit, že tvá osobnost ještě není dospělá a zralá nést plnou zodpovědnost za tvá rozhodnutí? Stále se bojíš cítit naplno své emoce a schováváš je za zlost, lhostejnost či sebelítost? Pomůžu ti být ve spojení s emocemi a dozrát v dospělou a plně individualizovanou bytosti.

peridot

Peridot je velmi silný krystal, proto není nutné mít větší kus, je proto možné velmi úspěšně pracovat třeba s korálky nebo menšími broušenými peridoty třeba ve šperku.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická

 

 

 


Related Posts

Krystaloterapie – práce se solárem

Krystaloterapie – práce se solárem

Když píšu o působení krystalů na různá energetická centra, většinou k jejich popisu používám systém čaker, který je zde obecně známý a skoro každý ví, o co jde. Někdy ale tento systém plně nedostačuje, protože hlavních energetických center má jen 7 a všechna ostatní, která jsou […]

Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Proces, kterým momentálně procházíme jako lidstvo někteří nadšeně a optimisticky vítají jako příležitost k narovnání našeho chování, jiní se obávají nejen o zdraví své či svých bližních, ale nejspíš ještě více ekonomických důsledků. Peníze nejsou ničím jiným než zhmotněním životní energie. Když nám v životě […]