Heliodor – Aktivátor solaru

Heliodor – Aktivátor solaru

Heliodor patří do rodiny berylů, tak jako třeba smaragd, akvamarín či morganit. Jeho energie je tedy velmi silná a sebejistá. Jeho žlutá barva napovídá, že pracuje s energetickými centry v břišní krajině. Jeho síla však nepůsobím přímo na třetí čakru, která se nachází v oblasti pupku, ale spíše se solarem, který je nad pupkem. Aktivita tohoto energetického centra je mimo jiné zodpovědná za naši schopnosti tvořit v souladu se svou duší (tedy ne z rozmaru ega). Základem ovšem je, abychom si solar nejdříve pořádně pročistili, třeba za pomoci topazu či žlutého danburitu.

V případě, že jsem připraveni chopit své tvořivé energie a začít svůj život přetvářet a modelovat, z jemné energie vytvářet hmotu, dávat věcem i energiím řád, aby harmonicky zapadly do celku, heliodor je připraven nám v tom pomoci. Nejen že nám otevře cestu k vlastní energii, kterou můžeme používat, ale také nás napojí na tvořivou energii slunce, která našemu “dílu” dodá patřičný náboj. Když si přizvete heliodor na pomoc při plánování i realizaci projektu, který je propojený s cestou vaší duše, heliodor vám ukáže, jak příjemné a snadné je tvořit zde ve hmotě silou svého ducha.

Heliodor je velký učitel v oblasti realizace své duše a pomáhá nám naši misi také úspěšně (s)plnit. Když si ho budete pravidelně přikládat na solar (doporučuji půl hodinu před spaním), posílí vaši schopnost utvářet si naplňující realitu. Jak jsem ale psala hned na začátku, je třeba mít řádně pročištěné zrádné programy, které nám můžou říkat, že něco není možné, že si to či ono nezasloužíme, nebo že si musíme nejdříve cosi odžít. Však to známe všichni :D.

A kdy tedy heliodor pustit do svého života?

  • jsi připraven vpustit svou duši do dolních čaker a žít v souladu s jejím vedením? Otevři se mé energii a já ti na oplátku otevřu bránu k tvému nitru.
  • máš představu, kam by se tvůj život měl ubírat, ale chybí ti stabilita a energie, která by tě provedla všemi nástrahami? Dovol mi dodat ti vytrvalost, sílu a směr.
  • chceš se podělit o krásu své duše a žít její kvality v každodenním životě? Pomůžu ti zářit tvým vlastním světlem, dodám ti odvahu být sám sebou a kdykoliv zaváháš, připomenu ti tvé kvality.
  • znáš své schopnosti, víš, co jsi zač, ale váháš, jak uchopit svou moc? Dovol mi být s tebou a ukázat ti, jak ji uchopit bez pochybností a obav.

Heliodor je nenápadný, ale rozhodně majestátní a úžasný průvodce, který je tu pro všechny zralé bytosti. Doporučuji pro tvoření na pevných základech, pokud ho zapojíte do svých projektů, budou stabilní, užitečné a budou mít dlohodobé trvání.

Z Křišťálové komnaty

Tereza Stropnická


Related Posts

Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Krystalová mřížka – životní energie/hojnost

Proces, kterým momentálně procházíme jako lidstvo někteří nadšeně a optimisticky vítají jako příležitost k narovnání našeho chování, jiní se obávají nejen o zdraví své či svých bližních, ale nejspíš ještě více ekonomických důsledků. Peníze nejsou ničím jiným než zhmotněním životní energie. Když nám v životě […]

Krystaloterapie – jak na disciplínu a motivaci

Krystaloterapie – jak na disciplínu a motivaci

Práce na svém osobním rozvoji a maximální integraci duše do své osobnosti zdá se být touhou snad každého člověka, kterého bychom mohli označit za probuzeného či vědomého. Zároveň se ale často setkávám s menší či větší neochotou být sám sobě motivací, autoritou či šéfem. Když […]