Co vlastně je krystaloterapie?

Co vlastně je krystaloterapie?

 

My lidé jsme bytosti složené z dvou částí, které vzájemně kooperují, případně se spolu perou. Jednou částí je hmotné tělo, které je sice ve své podstatě jen pouhou energií, ale přesto jej jako hmotné vnímáme a v tomto světě si ho při narození oblékáme, lépe řečeno naše podstata jej kolonizuje. Druhou částí tedy je naše skutečná podstata, zvaná duše, duch či vyšší já. Tato část nemá hmotnou formu a je tvořena pouze energií, nebo se dá také říct informací. Když se budeme snažit dopátrat, co vlastně krystaloterapie je a co není, musíme brát v potaz obě tyto naše části.

Fyzické tělo ovlivňuje jak naše energetické (informační) pole, tedy naše pravé já, tak i kvalita hmoty, které jej tvoří. Když tedy budeme nahlížet na kvalitu našeho hmotného těla, krystaloterapie v tomto kontextu je o doplňování minerálů do těla skrze potravu či výživové doplňky. Je sice pravda, že někteří jedinci si umí všechny minerály v těle transmutovat či vytvořit z “ničeho”, můžeme o tento stav, kdy tělo nepotřebuje jíst ani pít usilovat, ale není dobré se k tělu chovat krutě a nedávat mu to, co pro udržování vitality nutně potřebuje. Když tělo má vše, co potřebuje, můžeme kvalitu minerálů v těle ladit skrze krystaly, se kterými pracuje, protože naše fyzické tělo je jedna velká krystalová mřížka.

Hlavním těžištěm krystaloterapie tedy není práce s fyzickým tělem, ale s naší energetickou podstatou. Krystaly nám pomáhají měnit informace, které jsou v našem energetickém poli uložené. Mění rychlost, kterou v našem poli energie proudí, rozpouští různé shluky, které následně ve fyzickém těle vytváří nemoci. Krystaly nám mohou aktivovat energetická centra, která byla zanedbaná, umožní nám změnit návyky, které způsobují jojo efekt, tedy návrat do původního (a nežádoucího) stavu. Každý krystal je odborník na něco jiného, což ovšem neznamená, že je třeba mít doma všechny. Jen je třeba při práci s krystalem vědět, jakým způsobem v našem poli působí a podle toho tvořit záměry a programovat jej.

Protože se při krystaloterapii napojujeme na vědomí krystalů, je nutné, aby člověk byl nejen otevřený tomu, že krystaly léčivou energii mají, ale aby si uvědomoval, že fyzické tělo je jen naší malou částí a není možné ho mít zdravé, když máme nerušné energetické pole a čakrový systém. Popírač tedy účinky krystalů na sobě nepocítí, maximálně tak, že se v přítomnosti krystalů bude cítit lépe, protože krystaly emitují samy o sobě dosti vysoké vibrace, ve kterých člověku dobře prostě je (i když někteří to nesnesou). V případě zvířat či dětí to je jiné, nemusí na vědomé úrovni chápat, co s energií krystalů mají dělat, ale to je tím, že pro ně to je holý fakt. Děti a zvířata energie vnímají často napřímo, a proto je můžeme krystaly léčit úplně přirozeně.

Krystaloterapie je dlouhodobý proces, při kterém soustavnou a intenzivní prací můžeme svůj život změnit na všech úrovních a opustit destruktivní programy, zbavit se toxických energií i vztahů, najít sami sebe a stát se bytostí, která si je vědomá své síly, která dokáže skutečně milovat, má přístup k vnitřní moudrosti a informacím skrze aktivovaná energetická centra a ne jen skrz vnější svět. S krystaly můžeme pracovat buď v meditacích, kdy jejich energii “natahujeme” do svých energetických center a do celého pole, což je velmi účinný způsob, ale také třeba nošením krystalů u sebe, třeba šperky jsou ideální formou krystaloterapie.

A protože je ke krystaloterapie dobré přistupovat systematicky, tedy neskákat od jednoho k druhému, ale vzít to z gruntu, připravuji tematické týdny, ve kterých se postupně seznámíme s energetickými centry, krystaly, které s nimi pracují a jaké problémy či schopnosti v nich můžeme krystaloterapií zpracovat, vyřešit či naopak probudit.

 


Related Posts

Jak změnit svůj život

Jak změnit svůj život

Spolupráce s krystaly má (ne)jednu velkou výhodu. Když jí děláte skutečně aktivně, je to na vašem životě vidět. Je jedno, jestli začínáte od nuly, tedy jste úplný začáteční jak v komunikaci s krystaly, tak i v práci na sobě obecně, nebo jste už nějakou dobu […]

Krystaloterapie jako individuační cesta

Krystaloterapie jako individuační cesta

Když se řekne krystaloterapie, hodně lidí se představí, že půjdete k nějakému odborníkovi, lehnete si a on vás obloží různými krystaly. Vy si v té energii chvíli poležíte, cosi přepíšete, vyladíte a je to. Podle mě ale není krystaloterapie postavená na nějakém terapeutovi, těmi terapeuty […]