Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Nejen černé kočky, ale i černé kameny mají dosti špatnou pověst. Mnohdy se o nich říká (o minerálech, nebohé černé kočky tentokrát vynechám), že mají temnou energii, jejich nadbytek působí škodlivě až nebezpečně. Nejednou jsem se setkala s komentářem u mřížky, že moc černé škodí, stahuje, možná že černá může i za to, že jsou letos přemnožení slimáci a taky ovádi. Jak to tedy s nimi je a máme se jim (ve větším množství než malém) raději vyhýbat? Samozřejmě jsme každý jinak nastavený a co dělá dobře jednomu, nemusí dělat dobře i druhému a znám pár lidí, které z černých kamenů často rozbolí hlava, ale to není zcela běžné, a tak tyto anomálie vynechám.

  • nízké vibrace a stahující energii bych černým minerálům vůbec neupírala. Nízké ale neznamená špatné či škodlivé, jen prostě vibrují na pomalejší frekvenci než třeba fialové minerály. Jejich “stahující” energie a tím nemyslím stahující do zla a hříchu, stahují spíše v tom smyslu, že napomáhají manifestaci a realizaci, což je velmi důležitá kvalita pro život ve hmotě, pomáhá nám dostat i velmi vysokovibrační energie do tohoto světa a dělat ho lepším a světelnějším.
  • temnou energii, respektive hustou a výživnou rádi mnozí z nás ignorují či odsuzují, hodnotí zcela povrchně a tím tvoří velkou nerovnováhu, protože tím odmítají i vlastní temné stránky či slabosti.  Když půjdu do nebezpečné čtvrti, doprovod silného týpka mi udělá dobře, zvýší důvěru v to, že to zvládnu, a nakonec nebude bodyguard ani potřeba. A stejné je to i s černým minerály, například se skorylem. Tento svět je reálně mnohovrstevný a tyto vrstvy se různě prolínají. Stačí špatná konstelace nebeských těles, málo spánku a z naprosté pohody a lehkosti bytí se propadnu někam, kde bez toho bodyguarda být fakt nechci.
  • druhý odstavec jistě u někoho bude evokovat oblíbené zaklínadlo “strach”. To, že potřebuju černé kameny je způsobeno tím, že mám strach (rozumějte nejsem ve svém středu, v přijetí a lásce). Jako by strach bylo sprosté slovo a kdo má občas strach, je hoden zavržení a exkomunikace. Takže ano, mám občas strach a pak sáhnu po černých minerálech, třeba po obsidiánu nebo skorylu. A taky vím, že tím se zase dostanu zpět do svého středu, přijetí a lásky.

Tak a teď si na pár příkladech uvedeme, co pro nás naši milí černí miláčci mohou udělat.

  • obsidián – dokáže odpojit od nezdravých vztahů, a to jak mezilidských, tak i lpění na nějakém přesvědčení, emoci, myšlence…například umí nás odpojit od přesvědčení, že strach je zlo a je třeba dělat, že jej nikdy necítíme.
  • skoryl – úžasný urychlovač procesů, dokáže výborně podpořit manifestaci toho, co potřebujeme. Chcete být ráno v práci včas? Se skorylem to zvládnete, i když jste zaspali. Chcete utnout svou úzkost, tzn přesvědčit se, že je to jen vnitřní proces, který tvoří příběh, který máte v hlavě, ale v realitě tento příběh nemusí vůbec existovat? Skoryl dokáže rychle zatočit i s úzkostí. A hlavně pomáhá zdárně rozlišovat, co je pro nás důležité a co není, na co zaměřit svou pozornost a na co ne.
  • morion – stát pevně nohama na zemi je stejně důležité, jako se od ní umět opojit (a pak zase bezpečně přistát). Morion nás dokáže spojit s hmotnou realitou a jejími potřebami, učí nás, jak žít a prosperovat (nejen přežívat), může nám ukázat jaké struktury potřebujeme k tomu, abychom dokázali realizovat sami sebe.

 

 


Related Posts

Krystaloterapie – podstata rituálu

Krystaloterapie – podstata rituálu

Slova mají v sobě sílu tvořit i ničit. Slova nás dokážou okamžitě naladit na konkrétní vibrační frekvence a změnit naše emoční rozpoložení. Tak například když se cítíme pod psa a začneme si jen tak říkat slova, která jsou ve zcela jiném spektru (třeba radost, štěstí, […]

Krystaloterapie – Co s patogeny?

Krystaloterapie – Co s patogeny?

V oblasti osobního, a hlavně duchovního rozvoje panuje všeobecně přijímaná teze, že podstatné je to, jak jsme nastavení ve svém nitru. Tedy nezáleží na tom, co se děje kolem nás, když jsme dobře “vyladění”, jsme schopni si udržet vnitřní klid a vyzařovat harmonii i ve […]