Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Proč mají černé minerály špatnou pověst?

Nejen černé kočky, ale i černé kameny mají dosti špatnou pověst. Mnohdy se o nich říká (o minerálech, nebohé černé kočky tentokrát vynechám), že mají temnou energii, jejich nadbytek působí škodlivě až nebezpečně. Nejednou jsem se setkala s komentářem u mřížky, že moc černé škodí, stahuje, možná že černá může i za to, že jsou letos přemnožení slimáci a taky ovádi. Jak to tedy s nimi je a máme se jim (ve větším množství než malém) raději vyhýbat? Samozřejmě jsme každý jinak nastavený a co dělá dobře jednomu, nemusí dělat dobře i druhému a znám pár lidí, které z černých kamenů často rozbolí hlava, ale to není zcela běžné, a tak tyto anomálie vynechám.

  • nízké vibrace a stahující energii bych černým minerálům vůbec neupírala. Nízké ale neznamená špatné či škodlivé, jen prostě vibrují na pomalejší frekvenci než třeba fialové minerály. Jejich “stahující” energie a tím nemyslím stahující do zla a hříchu, stahují spíše v tom smyslu, že napomáhají manifestaci a realizaci, což je velmi důležitá kvalita pro život ve hmotě, pomáhá nám dostat i velmi vysokovibrační energie do tohoto světa a dělat ho lepším a světelnějším.
  • temnou energii, respektive hustou a výživnou rádi mnozí z nás ignorují či odsuzují, hodnotí zcela povrchně a tím tvoří velkou nerovnováhu, protože tím odmítají i vlastní temné stránky či slabosti.  Když půjdu do nebezpečné čtvrti, doprovod silného týpka mi udělá dobře, zvýší důvěru v to, že to zvládnu, a nakonec nebude bodyguard ani potřeba. A stejné je to i s černým minerály, například se skorylem. Tento svět je reálně mnohovrstevný a tyto vrstvy se různě prolínají. Stačí špatná konstelace nebeských těles, málo spánku a z naprosté pohody a lehkosti bytí se propadnu někam, kde bez toho bodyguarda být fakt nechci.
  • druhý odstavec jistě u někoho bude evokovat oblíbené zaklínadlo “strach”. To, že potřebuju černé kameny je způsobeno tím, že mám strach (rozumějte nejsem ve svém středu, v přijetí a lásce). Jako by strach bylo sprosté slovo a kdo má občas strach, je hoden zavržení a exkomunikace. Takže ano, mám občas strach a pak sáhnu po černých minerálech, třeba po obsidiánu nebo skorylu. A taky vím, že tím se zase dostanu zpět do svého středu, přijetí a lásky.

Tak a teď si na pár příkladech uvedeme, co pro nás naši milí černí miláčci mohou udělat.

  • obsidián – dokáže odpojit od nezdravých vztahů, a to jak mezilidských, tak i lpění na nějakém přesvědčení, emoci, myšlence…například umí nás odpojit od přesvědčení, že strach je zlo a je třeba dělat, že jej nikdy necítíme.
  • skoryl – úžasný urychlovač procesů, dokáže výborně podpořit manifestaci toho, co potřebujeme. Chcete být ráno v práci včas? Se skorylem to zvládnete, i když jste zaspali. Chcete utnout svou úzkost, tzn přesvědčit se, že je to jen vnitřní proces, který tvoří příběh, který máte v hlavě, ale v realitě tento příběh nemusí vůbec existovat? Skoryl dokáže rychle zatočit i s úzkostí. A hlavně pomáhá zdárně rozlišovat, co je pro nás důležité a co není, na co zaměřit svou pozornost a na co ne.
  • morion – stát pevně nohama na zemi je stejně důležité, jako se od ní umět opojit (a pak zase bezpečně přistát). Morion nás dokáže spojit s hmotnou realitou a jejími potřebami, učí nás, jak žít a prosperovat (nejen přežívat), může nám ukázat jaké struktury potřebujeme k tomu, abychom dokázali realizovat sami sebe.

 

 


Related Posts

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryl – Mistr rozlišování

Skoryly jsou asi nejrozšířenější krystaly z rodiny turmalínů. Jak co se týče četnosti výskytu, tak i mezi lidmi. Černé turmalíny jsou známé jak pro své uzemňovací schopnosti, tak i jako ochranné kameny. Jakým způsobem tedy pracují a jak působí na naše energetické pole? Černé turmalíny […]

Krystaloterapie – podstata rituálu

Krystaloterapie – podstata rituálu

Slova mají v sobě sílu tvořit i ničit. Slova nás dokážou okamžitě naladit na konkrétní vibrační frekvence a změnit naše emoční rozpoložení. Tak například když se cítíme pod psa a začneme si jen tak říkat slova, která jsou ve zcela jiném spektru (třeba radost, štěstí, […]